RSK "Solidarność" przy Regionie Małopolskim

Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Krakowiue
Okręgowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Krakowie
Przejdź do treści
Nasze kolejarskie święto
Tradycyjnie już obchody Święta Kolejarza obchodziliśmy w naszej kolejarskiej parafii czyli w Bazylice św. Floriana na Pl. Matejki w Krakowie.
Podczas uroczystej Mszę św. modlono się wspólnie za wstawiennictwem patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej o pomyślność całego środowiska kolejowego. 12 pocztów sztandarowych wystawionych przez organizacje związkowe nadały wydarzeniu właściwą rangę. Oprócz sztandarów „Solidarności” i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy obecne były też reprezentujące Region Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu a nawet dwa poczty z Technikum Komunikacyjnego im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie (w tym klasa mundurowa). Kolejarze włączyli się w oprawę liturgii przygotowując stosowne komentarze, modlitwę wiernych oraz procesję z darami.
Wierni, którymi byli pracownicy, prezesi, dyrektorzy kolejowych zakładów pracy, zastępca komendanta Służby Ochrony Kolei wypełnili Bazylikę św. Floriana. Obecny był też Tomasz Zaborowski, przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Ks. Grzegorz Szewczyk, Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej, który odprawiał Mszę św. przypomniał postać Św. Katarzyny, jej niezłomną postawę, która powinna być wzorem dla nas wszystkich, szczególnie teraz w tak niespokojnych czasach, w których żyjemy.
Podziękowania za wspólną modlitwę i sprawowanie Eucharystii w imieniu całego środowiska kolejarzy przekazał Ireneusz Dynowski przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy „Solidarność” w Krakowie. Podziękował zwłaszcza licznym pocztom sztandarowym za uczestnictwo w kolejowym święcie, nawiązał do trudu kolejowej służby, niebezpieczeństw z nią związanych, pamięci zmarłych i tych, którzy zginęli na służbie w skutek wypadków kolejowych. Życzył wszelkiej pomyślności całemu środowisku kolejarzy, które powinno być zawsze jednością.
 
B.O
Duże serce kolejarzy
Tegoroczny 24 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Krakowie, który odbył się w Barcicach zgromadził tłumy kolejarzy. Przyjeżdżają oni tu nie tylko po to aby pograć w piłkę, pobiesiadować czy potańczyć przy muzyce.
Od siedemnastu lat nieodłączną częścią turnieju jest Loteria Charytatywna. Przez te lata dzięki hojności kolejarzy pomogliśmy 42 osobom na łączną kwotę ok. 103 tys. zł.
W trakcie tegorocznego turnieju przeprowadzona została loteria charytatywna, z której dochód w wysokości 11 100 zł zostanie przeznaczony dla:
 • Antosia Migacza - syna (4 lata) pracownika PKP Cargo S.A. Punkt Utrzymania Taboru w Stróżach. Antoś cierpi na nowotwór złośliwy mózgu oraz wodogłowie. Przeszedł operację usunięcia guza tylnego dołu czaszki. W styczniu br. rozpoczął cykl chemioterapii a obecnie jest w trakcie radioterapii. Przebywa na Oddziale Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wymaga długiego i intensywnego leczenia.
 • Lenki Cholewa - córki (5 lat) pracownika Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., która urodziła się ze stwierdzonym zespołem Downa. Mając 6 miesięcy, przeszła ciężką operację serduszka. Zdiagnozowano u niej także wadę serca z ubytkiem przegrody międzykomorowej oraz obniżone napięcie mięśniowe. Wymaga całodobowej opieki. Z tego względu jej mama zrezygnowała z pracy. Potrzebna jest pomoc finansowa na zakup leków i rehabilitację.
 • Wojtuś i Magdalena Cedzyńscy -  Wojtuś jest synem pracownika PKP PLK S.A. Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, który jest jedynym żywicielem sześcioosobowej rodziny. Wojtuś od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę lekooporną, oddycha przez rurkę tracheotomijną, jest karmiony przez gastrostomię. Wymaga stałej opieki rodzicielskiej. Niestety u jego mamy zdiagnozowano złośliwy nowotwór nerki.
Bardzo dużą pomoc w niesieniu pomocy potrzebującym jej kolejarzom i ich dzieciom okazują spółki kolejowe.
Na tegoroczną loterię  materiały i gadżety reklamowe przekazały:
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • PKP Cargo S.A.,
 • PKP Intercity S.A.,
 • PKP S.A.,
 • Polregio S.A..,
 • Natura Tour Sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 • Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie,
 • PKP PLK Zakład Maszyn Torowych w Krakowie,
 • PKP Cargotabor Sp. z o.o.
 • organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz liczne grono osób prywatnych.       
Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za ofiarowane materiały, które pomogły organizatorom w realizacji tak szczytnego celu.
Duże serce okazane osobom ciężko chorym przez osoby uczestniczące w organizacji loterii oraz jej uczestników, sprawiają, że z optymizmem możemy patrzyć w przyszłość. Kolejarze, podobnie tak jak żołnierze nie zostawiają swoich w potrzebie. Dobrze wiedzą, że nie można, dbać tylko wyłącznie o siebie, nie dostrzegać problemów innych, często osób pracujących obok nas. Kierujemy się zasadą „Dzisiaj pomagasz innym, jutro w razie potrzeby pomogą Tobie”. Taka postawa to oprócz najzwyklejszego odruchu życzliwości i wyciągniętej dłoni do drugiego człowieka, przykład realizacji jednego z naszych zadań statutowych, pomocy członkom NSZZ „Solidarność”.
Jeszcze raz dziękuję za Wasze duże serce okazane potrzebującym.
Ireneusz Dynowski
Tutaj każdy zakupiony los wygrywał bo niósł pomoc potrzebującym
Uśmiech na twarzach naszych koleżanek, które prowadziły Loterie Charytatywną, ponieważ dzięki hojności uczestników turnieju udało się zebrać rekordową kwotę. Od lewej stoją : Teresa Zbylut, Beata Możdżeń, Anna Boruta (wszystkie ZLK Kraków), Elżbieta Śpiewak (ZLK Nowy Sącz i Agnieszka Merchut (Polregio Kraków).
Jeśli wrzesień to Barcice!
Wrzesień to miesiąc, który kojarzy się nam z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ale także miesiąc, który kolejarzom już od 24 lat kojarzy się z jednym - z turniejem piłki nożnej w Barcicach.
Pomimo upływu lat, cieszy się on nadal niesłabnącym zainteresowaniem jego uczestników.
W tym roku do Barcic przyjechało rekordowo duża liczba ludzi aby oglądać zmagania aż 14 drużyn, reprezentujących kolejowe zakładów pracy i spółki. Ostatnio taka ilość zespołów wzięła udział w 2008 r. To znak, że pomimo wielu burzliwych wydarzeń na kolei w okresie trwania kolejnych turniejów, zmian organizacyjnych, przekształceń, pandemii Covid 19, turniej ten trwa do dziś i co najważniejsze, ma się cały czas dobrze.
15 września 2023 r. obiekty LKS „Barciczanka” w Barcicach k. Starego Sącza gościły uczestników 24 Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RSK, zorganizowanego przez  Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy Regionie Małopolskim (RSK).
Jego idea jest niezmienna. Jest nią wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy, a także integracja środowiska pracowników spółek kolejowych.
Cieszy się to uznaniem i poparciem kolejarzy, którzy w liczbie ok. 600 osób przyjechali w tym roku do Barcic. Pięknego miejsca nad Popradem, otoczonego górami, z czystym powietrzem, gdzie zawsze panuje znakomita atmosfera. To tutaj można co roku śledzić rozgrywki kolejowych drużyn, biesiadować i dobrze się bawić do późnego wieczora.
Stadion LKS „Barciczanka” został udekorowany banerami i flagami NSZZ „Solidarność” oraz banerami spółek, których drużyny wzięły udział w Turnieju (PNUIK Kraków i Trakcja S.A.). Patronat nad turniejem sprawował tradycyjnie Region Małopolski i Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy współpracy z Biurem Wczasowo – Turystycznym „Koltur”.
W turnieju wzięło udział 261 zawodników z 14 drużyn. Na dwóch boiskach rozegrano 28 meczów.
Do sportowej batalii przystąpiły zespoły reprezentujące: PKP Cargo S.A. Zakład Południowy w Katowicach, Polregio Zakład Małopolski w Krakowie, Polregio Zakład Podkarpacki w Rzeszowie, Straż Ochrony Kolei (SOK), Zakład Maszyn Torowych w Krakowie (IM), Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (PNUIK), PKP Cargotabor Południowy Zakład Napraw Taboru, Koleje Małopolskie, ZLK Nowy Sącz, ZLK Rzeszów, ZLK Kraków, ZLK Łódź oraz po raz pierwszy na turnieju w Barcicach, drużyny reprezentujące ZLK Sosnowiec i spółkę Trakcja.
Zawody odbywały się równolegle na dwóch boiskach. Najpierw eliminacje w 3 grupach, a następnie systemem pucharowym mecz barażowy, ćwierćfinał i półfinał. W półfinałach zagrały drużyny  SOK, ZLK Rzeszów, PKP Cargo Katowice i Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie. Zwycięsko wyszły z nich drużyny SOK i ZLK Rzeszów, które zagrały w finale. W tym roku Puchar Przewodniczącego RSK zdobyła drużyna ZLK Rzeszów, która po serii rzutów karnych 1:3 pokonała drużynę SOK. W regulaminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 0:0.
Po zakończeniu rozgrywek odbyła się uroczysta ceremonia podsumowująca turniej. Przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski, podziękował zawodnikom za udział w turnieju i sportową walkę, kierownictwu spółek i zakładów kolejowych, za umożliwianie i wspieranie sportowej rywalizacji swoich pracowników oraz życzył wszystkim uczestnikom ponownego spotkania się za rok w Barcicach.
W trakcie turnieju (już po raz siedemnasty) przeprowadzona została loteria charytatywna na którą upominki i gadżety reklamowe przekazały spółki kolejowe, zakłady pracy, organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność" oraz osoby prywatne, które wsparły naszą akcję. Protokół z przeprowadzonej loterii odczytała Teresa Zbylut (przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” w ZLK Kraków), która poinformowała zebranych, że dzięki hojności osób biorących udział w loterii zebrano 11 100 zł. Jest to największa kwota jaką do tej pory udało się zebrać podczas wszystkich loterii przeprowadzonych podczas dotychczasowych turniejów. Kwota ta zostanie przeznaczona dla ciężko chorych: trójki dzieci kolejarzy i mamy jednego z nich.
Drużynie ZLK Rzeszów, zwycięzcy turnieju, puchar za pierwsze miejsce wręczył przewodniczący Ireneusz Dynowski wraz z Mieczysławem Borowcem dyrektorem zakładu ZLK Rzeszów. Rzeszowianie otrzymali również drugi puchar ufundowany przez Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury a wręczył go im osobiście Tomasz Tomala Szef Gabinetu Politycznego Ministra. Druga drużyna w turnieju (SOK) otrzymała puchar z rąk Henryka Sikory (Przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”) a drużynom, które zajęły trzecie miejsca (IM Kraków i PKP Cargo Katowice) puchary wręczyli A. Janik dyrektor Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie i Jarosław Bagniewski dyrektor PKP Cargo Zakład Południowy w Katowicach. Puchar Fair Play, który ufundował Region Małopolski NSZZ „Solidarność" przypadł drużynie Trakcji a wręczył go osobiście Tomasz Zaborowski Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” na ręce Przewodniczącego RSK Ireneusza Dynowskiego, który odebrał go w zastępstwie drużyny Trakcji. Miłym akcentem było też wręczenie przez Kazimierza Mazura Komendanta Regionalnego SOK w Krakowie, pamiątkowego dyplomu na drewnianej podstawie I. Dynowskiemu przewodniczącemu RSK w podziękowaniu za wieloletnią współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i kultywowaniu postaw patriotycznych. Wszyscy zawodnicy biorący udział otrzymali specjalnie przygotowane na tą okazję pamiątkowe koszulki z logo 24 turnieju. Strugi szampana zwycięskiej drużyny zakończyły część sportową turnieju. Dalej do godzin nocnych trwała już tylko zabawa przy dyskotekowych światłach i muzyce elektronicznej zapowiadanej przez disc jockeya, biesiada przy daniach regionalnych i  wspólne świętowanie, z faktu ponownego spotkania kolejarzy w Barcicach.
Turniej organizowany przez RSK jest jednym z największych turniejów międzyzakładowych w Polsce i największym organizowanym przez kolejową „Solidarność”.
Oprócz charakteru sportowego jest często jedynym miejscem corocznych spotkań kolejarzy, dyrektorów, związkowców przedstawicieli różnych zakładów a od siedemnastu lat również daje możliwość finansowej pomocy kolejarzom znajdującym się w trudnej sytuacji. Pomoc finansowa z naszej loterii charytatywnej jest jednym z największych dorobków turnieju, dzięki któremu możemy pomagać innym ludziom.
Dla jednych turniej jest miejscem dobrej zabawy, dla innych całodzienną przyjemnością gry w piłkę. Po prostu jest dla wszystkich i każdy znajdzie w nim swoje miejsce. A „Solidarności” daje satysfakcję, że mogła go dla kolejarzy zorganizować.
Bogdan Ostrowski

Wyniki
Mecze eliminacyjne

Grupa A
PKP PLK SOK - KOLEJE MAŁOPOLSKIE 2:0
PKP PLK IM KRAKÓW - PKP CARGO TABOR KRAKÓW 7:0
PKP PLK ZLK KRAKÓW - PNUIK KRAKÓW 1:1
PKP PLK SOK - PKP PLK IM KRAKÓW 2:0
KOLEJE MAŁOPOLSKIE - PNUIK KRAKÓW 0:1
PKP CARGO TABOR KRAKÓW - PKP PLK ZLK KRAKÓW 0:2
PKP PLK IM KRAKÓW - PNUIK KRAKÓW 1:0
PKP PLK SOK - PKP CARGO TABOR KRAKÓW 4:0
KOLEJE MAŁOPOLSKIE - PKP PLK ZLK KRAKÓW 1:0

Grupa B
PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 0:3
PKP PLK ZLK SOSNOWIEC - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:5
PKP PLK ZLK ŁÓDŹ - PKP PLK ZLK SOSNOWIEC 1:0
PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:6
PKP PLK ZLK ŁÓDŹ - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:0
PKP PLK ZLK SOSNOWIEC - PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ 1:3

Grupa C
TRAKCJA S.A. - POLREGIO KRAKÓW 0:2
POLREGIO RZESZÓW - PKP PLK ZLK RZESZÓW 0:2
PKP PLK ZLK RZESZÓW - TRAKCJA S.A. 6:0
POLREGIO RZESZÓW - POLREGIO KRAKÓW 0:1
PKP PLK ZLK RZESZÓW - POLREGIO KRAKÓW 0:0
TRAKCJA S.A. - POLREGIO RZESZÓW 2:0
Ćwierćfinały
PKP PLK SOK - POLREGIO KRAKÓW 0:0, rzuty karne 3:1
PKP PLK IM KRAKÓW - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 1:0
PKP PLK ZLK KRAKÓW - PKP PLK ZLK RZESZÓW 1:2
PNUIK KRAKÓW - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:3

Półfinały
PKP PLK SOK - PKP PLK IM KRAKÓW 2:0
PKP PLK ZLK RZESZÓW - PKP CARGO POŁUDNIOWY 1:0

Finał
PKP PLK SOK - PPKP PLK ZLK RZESZÓW 0:0, rzuty karne 1:3
Kolejarze w Łagiewnikach
Tradycyjnie jak co roku w pierwszą sobotę września do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Pielgrzymów witał baner „Solidarności” – „Kolejarze Zawierzają się Bożemu Miłosierdziu”. W tym roku pielgrzymce towarzyszyło hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy".
Przybyłych kolejarzy pięknymi słowami przywitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor łagiewnickiego Sanktuarium, który powiedział: „Łagiewniki to miejsce szczególne. Przybywają tu pielgrzymi z całego świata. I także brać kolejarska obrała sobie naszą Bazylikę na miejsce dorocznej modlitwy i przez całe lata jest temu wierna, za co dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Pielgrzymkę kolejarzy zapoczątkowała Droga Krzyżowa, którą prowadził ks. Grzegorz Szewczyk, Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.
Jej kulminacyjnym punktem była uroczysta Msza św. ale zanim się rozpoczęła uwagę wszystkich zgromadzonych pielgrzymów, zwrócił przemarsz kolejowych pocztów sztandarowych, wprowadzonych do Bazyliki przez Jana Kłosa na czele z góralską orkiestrą z Kasinki Małej.
Ks. bp Robert Chrząszcz biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej w swojej homilii podkreślił, że Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to miejsce szczególne. – „Gromadzimy się w tym miejscu nie tylko ze względu na jego walory estetyczne, ale ze względu na jego piękno duchowe. Razem wpatrujemy się w obraz Jezusa Miłosiernego i chcemy dziękować Mu za łaskę Jego miłosierdzia, które ma dla nas, dla naszych najbliższych i dla całego świata. Ono jest bardzo ważne dla nas. To istotne, abyśmy mieli tego świadomość. Byśmy po raz kolejny mogli doświadczyć Bożego Miłosierdzia, tej szczególnej Bożej obecności w naszym życiu”.
W kolejowej pielgrzymce uczestniczyli kolejarze z całej Polski, liczne poczty sztandarowe (w tym te skupione w RSK), władze kolejowych spółek, obecny był m.in. Tomasz Zaborowski - przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Po zakończeniu Mszy św. List od Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury odczytał Tomasz Tomala szef jego Gabinetu Politycznego. Podziękowanie ks. biskupowi za modlitwę przekazali: Henryk Sikora -przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wraz z Jadwigą Zemułą -prezes BWT „Koltur”.
Ks. bp Robert Chrząszcz podsumowując pielgrzymkę kolejarzy, przypomniał, że jest ona dziękczynieniem „Ale dziękując ośmielamy się prosić o łaski na kolejne dni naszego życia i pracy. Szczególnie o to prosimy dziś dla całej braci kolejarskiej. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi wam w waszych obowiązkach i chroni od niebezpieczeństw. Niech obdarza was łaską silnej i niezachwianej wiary. Dziękuję wam za waszą obecność i za tą pielgrzymkę, na którą się zjeżdżacie z całej Polski. To ważne świadectwo wiary i za tę wiarę wam dziękuję”.

B.O.
43. rocznica podpisania porozumień sierpniowych
31 Sierpień to data, która od 43 lat znalazła swoje miejsce w historii naszego kraju. Wtedy to obchodzimy Dzień Wolności i Solidarności. Wolności, która zapoczątkowana została kolejnym już w naszej historii zrywem świata pracy, kiedy to żądania socjalne połączone zostały z postulatami wolności słowa, zrzeszania się, prasy i wyznania.
43 rocznica podpisania porozumień sierpniowych uzmysławia nam, że bez tego robotniczego buntu nie byłoby tej Polski, w której żyjemy. Nie byłoby zmian w Europie, które zapoczątkowali polscy robotnicy. Żylibyśmy dalej za Żelazną Kurtyną, która odgradzała wolny i syty świat od bloku wschodniego pod kuratelą ZSRR, w którym znajdował się PRL. To dzięki determinacji i bohaterstwie strajkujących wtedy pracowników, którzy otworzyli nam drzwi do tego wówczas lepszego świata, możemy dzisiaj cieszyć się swobodą, która przynależna jest krajom demokratycznym.
W międzyczasie wyrosły w kraju nowe pokolenia naszych rodaków, którzy często nie zdają sobie sprawy, że korzystają z wolności, o którą poprzednie pokolenia musiały się bić. Niekiedy płacąc własnym życiem abyśmy mogli żyć w bezpiecznym i suwerennym kraju. Nigdy nie powinniśmy o nich zapomnieć.
Obchody podpisania porozumień rozpoczęły liczne wydarzenia w naszym regionie. Poprzedzone zostały złożeniem kwiatów pod Pomnikiem „Solidarności” w Nowej Hucie oraz uroczystym otwarciem ronda drogowego im. NSZZ „Solidarności” w Skawinie. A także uroczystym posiedzeniem Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Późnym popołudniem w Katedrze  na Wzgórzu Wawelskim braliśmy udział w uroczystej Mszy św. w asyście licznych pocztów sztandarowych, w tym także tych reprezentujących Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK) oraz organizacji zakładowych wchodzących w jej skład.
Koncelebrował ją Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski, który w swojej homilii nawiązał do słów Jana Pawła II „Nigdy Polak przeciw drugiemu Polakowi. Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez Polaka samotnie. Bez pomocy innych Polaków. Nie może być walka silniejsza od patriotyzmu. Nie może być program walki ponad patriotyzmem, ponad miłością ojczyzny. Gdy mówi się: „naprzód walka”, to bardzo dobrze wiemy, jak łatwo inny Polak, czy inni Polacy pozostają na „polu społecznym” przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia – z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać wspólne brzemię – Rzeczpospolitą, jak dźwigać Polskę, ku lepszemu jutru – mówił abp Marek Jędraszewski wskazując na wielkie zadanie, które dziś stoi przed ludźmi “Solidarności”, ale też przed każdym, dla kogo ważna jest wzajemna solidarność, czuwanie i obrona tego, co najświętsze.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości zeszli pod Krzyż Katyński na Placu im. Ojca Studzińskiego, gdzie wydarzenia sprzed ponad 40 lat przypomnieli m.in. Tomasz Zaborowski Przewodniczący Regionu Małopolskiego „Solidarności”, Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod Krzyżem Katyńskim (w tym przez delegację RSK), ułożenie zapalonych zniczy i wspólne odśpiewanie hymnu „Solidarności”.

B.O.
Delegacja RSK składa wiązankę kwiatów przed Krzyżem Katyńskim: (od lewej) Marcin Jasiński (PKP Cargo N. Sącz), Ireneusz Dynowski (Polregio Kraków) i Krzysztof Kapałka (PNUIK Kraków).
Poczty sztandarowe reprezentujące  kolejową "Solidarność". Na zdjęciu od lewej Ireneusz Dynowski przewodniczący RSK, poczet sekcji w składzie Stanisław Kusibab (Polregio Kraków), Stanisław Kraszewski (ZLK Kraków) i Andrzej Van Selow (CRI Południowy), poczet sztandarowy KM ZLK Kraków w składzie Anna Boruta, Zdzisław Pieczyrak i Józef Lempart, poczet sztandarowy PNUIK Kraków w składzie: Katarzyna Gądkiewicz, Sławomir Fyda, Sylwester Ojczyk  i Krzysztof Kapałka przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w PNUIK Kraków.
Wybory w kolejowej „Solidarności”
2023 r. jest niezwykle ważnym rokiem wyborczym nie tylko dla naszej Ojczyzny, kiedy to będziemy decydować o naszej przyszłości, podczas wyborów parlamentarnych ale także w NSZZ „Solidarność”, naszej organizacji związkowej. Powoli dobiegają końca wybory na następną kadencję w strukturach, która przypada na lata 2023 – 2028.
W zakładowych organizacjach związkowych zakończyły się one w marcu br. Teraz przyszedł czas na wybór nowych władz w strukturach ponadzakładowych.
26 kwietnia 2023 r. w Krakowie odbyło się XV Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim (RSK).
Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów otworzył przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski witając wszystkich delegatów i zaproszonych gości. Po odśpiewaniu hymnu Solidarności został przedstawiony program oraz regulamin zebrania, które zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru:
 • Przewodniczącego zebrania – Mariusz Pilichowski
 • Protokolantów - Maria Marzec, Aneta Taborska
 • Komisji Mandatowo-Wyborczej – Ireneusz Dynowski, Marcin Jasiński, Paweł Waśniowski
 • Komisji Skrutacyjnej – Tomasz Cecuga, Janina Kusibab, Bernadetta Kaszowska, Ewelina Twaróg oraz Komisji Uchwał i Wniosków – Elżbieta Baczewska ,Teresa Zbylut , Krzysztof Kapałka
Po sprawach proceduralnych przystąpiono do złożenia sprawozdania z działalności Rady RSK za okres minionego roku (przedstawił je przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski), które było podsumowaniem szerokiej działalności sekcji, polegającej między innymi na: wspieraniu organizacji związkowych w działalności statutowej, pomocy dla członków związku, zabieganiu o rozwój kolei w Małopolsce oraz integracji kolejarzy poprzez imprezy sportowe i różne uroczystości. W tej części zebrania odczytany został również protokół Komisji Rewizyjnej (przewodnicząca KR Bernadetta Kaszowska).
Komisja Skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania podając, że na 34 uprawnionych do głosowania, obecnych jest 33 delegatów.
Po odczytaniu w/w sprawozdań delegaci przeszli do dyskusji nad sprawozdaniami.
W ramach dyskusji przedstawiona została bieżąca sytuacja w Spółkach Grupy PKP oraz plany inwestycyjne dla kolei w Małopolsce, zarówno w bieżącym roku jak i w najbliższych latach, w ramach rządowych programów rozwoju kolei. Padły pytania o emerytury stażowe i pomostowe oraz o podwyżki wynagrodzeń w br.
Głos zabrał też zaproszony gość tj. Tomasz Zaborowski - Zastępca Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Wypowiadał się również Henryk Sikora - Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, który był także delegatem na WZD RSK. Zrelacjonowali delegatom m.in. utrudnienia w minionym okresie działalności związku spowodowanych pandemią, mówili o ważnej roli pozyskiwania nowych członków związku oraz o trudnościach w obsadach miejsc pracy, spowodowanych przejściem na emerytury w I kwartale 2023 r. dużej liczby pracowników, co wynikało ze względu na korzystne dla nich przeliczniki, w wyliczeniu wysokości emerytury. Poruszono sprawy ogólnej sytuacji przedsiębiorstw i pracowników, na którą w ostatnim okresie znaczący wpływ ma wysoka inflacja, powodująca wzrost cen towarów i usług oraz cen paliwa i energii.
Po dyskusji nad sprawozdaniami i wypowiedziach zaproszonych gości odbyło się przyjęcie uchwał dotyczących m.in.:
 • ustalenia liczby członków Rady RSK (19 osób)
 • ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej RSK (5 osób)
Po przyjęciu uchwał przystąpiono do wyboru przewodniczącego RSK, który został ponownie Ireneusz Dynowski.
Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Rady RSK, którymi zostali: Elżbieta Baczewska, Katarzyna Gądkiewicz, Artur Hawryszko, Marcin Jasiński, Krzysztof Kapałka, Tomasz Kapała, Józef Lempart, Wojciech Marszałek, Agnieszka Merchut, Edyta Piątek, Mariusz Pilichowski, Roman Piotrowski, Henryk Sikora, Maria Sobol, Aneta Taborska, Piotr Wanat, Paweł Waśniowski oraz Teresa Zbylut.
Dokonano również wyboru członków Komisji Rewizyjnej RSK w składzie: Janina Kusibab, Jakub Barzyczak, Bogusław Biedroń, Bogusław Sewiło, Damian Turek.
Ostatnim wyborem był wybór delegatów na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, którymi zostali: Elżbieta Baczewska, Marcin Jasiński, Krzysztof Kapałka, Tomasz Kapała, Józef Lempart, Wojciech Marszałek, Agnieszka Merchut, Mariusz Pilichowski, Roman Piotrowski, Henryk Sikora, Aneta Taborska oraz Teresa Zbylut.
Delegaci podjęli również dwie uchwały. Uchwałę finansową oraz uchwałę obligującą Prezydium RSK do działań na rzecz odzyskania zaległych składek z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP S.A., która pomimo licznych wezwań do dnia XV WZD nie uregulowała płatności.
Na zakończenie zebrania przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski podziękował zaproszonemu gościowi oraz wszystkim delegatom za udział w zebraniu.

Bogdan Ostrowski
Czas na młodych
Z Ireneuszem Dynowskim, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Małopolskim Zakładzie „Polregio”, przewodniczącym Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim, członkiem Rady Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich i członkiem Prezydium MKK Przewozów Regionalnych rozmawia Bogdan Ostrowski.
 
1. Panie Przewodniczący, minął rok od chwili objęcia przez Pana funkcji przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK), jak z perspektywy czasu ocenia Pan ten okres, jakimi sprawami zajmowała się sekcja, co udało się zrealizować, z jakimi problemami musiała się zmierzyć w tym czasie?
Rok 2022 był pierwszym rokiem po pandemii, która znacznie skomplikował działalność związku ( zakaz organizowania zebrań i spotkań, sporo członków było na zwolnieniach lekarskich z powodu COVID 19) i z tego tytułu powstały pewne zaległości, które należało usuwać. Sytuacja ta spowodowała że trzeba było ponownie ożywić działalność w związku. Jedną z takich spraw, którą udało się pozytywnie załatwić było przywrócenie kursowania pociągów na trasie do Nowej Huty. Z pociągów tych korzystają mieszkańcy północnego rejonu Krakowa (dotychczas wykluczonego komunikacyjnie) oraz pracownicy ZLK Kraków i PKP Cargo dojeżdżających na posterunki pracy. Niezbędne w tej  sprawie okazały się liczne spotkania z Łukaszem Smółką, wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, który zajmuje się sprawami transportu kolejowego w regionie. Kolejną sprawą którą udało się zrealizować było zorganizowanie 23 Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RSK w Barcicach. Przy wyjątkowo licznym udziale kibiców, spragnionych tej formy aktywności sportowej i wspólnego biesiadowania. W zeszłym roku obchodziliśmy 30. rocznicę budowy sztandaru RSK nadając jej uroczystą oprawę. Ubolewam, że nie udało się niestety zorganizować tradycyjnego turnieju halowego w piłce nożnej, który rozgrywaliśmy zawsze w grudniu.
 
2. W „Solidarności trwają wybory, w kwietniu br. odbędzie się Walne Zebranie Delegatów RSK, czy będzie Pan kandydował na następna kadencję 2023 – 2028 na funkcję przewodniczącego RSK?
Nieuchronnie zbliża się czas końca mojej pracy zawodowej a co za tym idzie również związkowej. Na pewno wolałbym aby do pełnienia tej funkcji została wybrana osoba, która ma przed sobą dłuższą perspektywę. Jeśli jednak będzie tego wymagała sytuacja i wola delegatów, nie uchylę się od odpowiedzialności. Na pewno nie byłaby to jednak pełna kadencja, tylko maksymalnie okres do chwili przejścia przeze mnie na emeryturę.
 
3. Funkcję przewodniczącego pełni Pan nie tylko w RSK ale także w swojej macierzystej organizacji zakładowej w Małopolskim Zakładzie „Polregio”. Nie jest to na pewno komfortowa sytuacja, gdy czas ten trzeba dzielić na działalność w dwóch organizacjach. Jak udaje się pogodzić tą sytuację, by nie ucierpiała żadna z nich?
Muszę przyznać że faktycznie działanie w dwóch organizacjach jednocześnie i tak zróżnicowanych wymaga przede wszystkim poświęcenia dużo czasu i uwagi aby niczego nie zaniedbać. Mam nadzieję że przez ten ostatni rok sprostałem temu wyzwaniu, choć muszę przyznać że nie wszyscy są zadowoleni myślę tu o rodzinie a przede wszystkim wnukach. Jeżeli chodzi o sytuację w zakładzie to jest w miarę stabilna. Umowa na dofinansowanie przewozów z Urzędem Marszałkowskim opiewa na sześć lat i to wpływa bezpośrednio na stabilność sytuacji w Małopolskim Zakładzie Polregio, a co za tym idzie zostały wprowadzone dwie tury podwyżek wynagrodzeń. W zeszłym roku została wypłacona kwota 400 złotych, a w styczniu tego roku weszła w życie druga transza podwyżki w kwocie 300 złotych co kończy Spór Zbiorowy.
 
4. A jak wygląda aktualna sytuacja Spółki, co z modernizacją taboru kolejowego?
Jeżeli chodzi o zaplecze taborowe to borykamy się z dużymi problemami ponieważ w większości posiadamy przestarzałe jednostki, które powinny zostać zastąpione nowymi składami, co też częściowo się stało. Kilka jednostek zostało przekazanych przez Urząd Marszałkowski, co wzmocniło naszą flotę. Z utęsknieniem oczekujemy rozstrzygnięcia zaplanowanych przetargów na dostawę nowych pociągów, które znacznie zwiększyły by komfort jazdy pasażerom korzystającym z naszych usług.
 
5. Niebawem pojawią się nowe perspektywy związane z planowanym oddaniem wielkiej inwestycji kolejowej w Krakowie. Zapewne większa liczba pociągów, nowe lub wydłużone trasy kolejowe. Jak przygotowuje się do tego Wasz zakład. Czy zaowocuje to przyjęciami nowych pracowników aby podołać temu zadaniu?
Nasz zakład od pewnego czasu stara się wypełnić lukę pokoleniową i szkoli nowych pracowników, którzy zastąpią odchodzących na zasłużoną emeryturę. Proces szkolenia nie jest krótki i dlatego od pewnego czasu trwają przygotowania do sprostania temu zadaniu. Zdajemy sobie sprawę, ze będzie potrzeba zatrudnienia większej liczby pracowników do obsługi rozwijającego się ruchu kolejowego i nasz zakład podjął już wcześniej takie działania.
 
6. A jak układa się współpraca z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, „Solidarność” spotykała się z Marszałkiem w ubiegłym roku. Czego dotyczyły te sprawy i czy udało się je pozytywnie zrealizować?
Jak już wcześniej wspomniałem, spotykaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim w celu wsparcia działań dyrekcji naszego zakładu, w zabiegach o zwiększenie finansowania, co bezpośrednio przełożyło się na możliwość wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników w roku 2022 oraz kontunuowaniu rozmów dotyczących drugiej transzy podwyżek w 2023 r. Pragnę nadmienić, ze rozmowy te przebiegały w dobrej atmosferze, choć nie obyło się bez wywarcia presji strajku, który miał objąć obszar całej Polski. Brałem w tych rozmowach udział i mam osobistą satysfakcję, że ich finał zaowocował podwyżkami płac dla wszystkich pracowników Małopolskiego Zakładu „Polregio”. Udało się też na stałe zagwarantować utrzymanie ruchu kolejowego na trasie Kraków – Olkusz – Kraków w rozkładzie jazdy 2022/2023, który wcześniej był uruchomiony czasowo i cieszy się dużym powodzeniem.
 
7.  Jakie są plany na ten rok ? W zeszłym obchodziliśmy 30. rocznice powstania sztandaru RSK. W tym roku, w grudniu przypada 20. Rocznica strajku głodowego kolejarzy, który odbył się m.in. w siedzibie RSK, o którym informuje też tablica umieszczona przy wejściu do budynku przy PL. Matejki 12. Jednak „Solidarność” to nie tylko historia ale także nowe wyzwania, które przynosi życie. Co zrobić aby związek potrafił przyciągnąć do siebie większą ilość ludzi, szczególnie tych młodych, którzy pomogli by w jego działalności?
Tak, pamiętamy o przypadającej 20. rocznicy strajku głodowego kolejarzy i dlatego chcemy godnie uhonorować kolegów, którzy brali w nim udział. Na pewno będzie to uroczyste spotkanie ale o szczegółach za wcześnie jeszcze mówić, ponieważ o jego formie zadecyduje nowo wybrana Rada RSK, po kwietniowych wyborach. Co do kwestii rozwoju związku, to zajmują się tym osoby, począwszy od Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w której istnieje odpowiedni dział zajmujący się promocją i rozwojem związku. Odpowiedzialność za to spoczywa również, na zarządach regionów. Nie możemy też pominąć roli komisji zakładowych, które powinny być wyczulone na ten problem. Oni na co dzień spotykają się z ludźmi i widzą potencjał jaki tkwi w młodych pracownikach. I od nich zależeć będzie czy uda się im ich zachęcić do wstąpienia w szeregi organizacji związkowej. Tutaj mogą służyć im swoim doświadczeniem i wiedzą, nabytą przez lata pracy w zakładzie i swojej działalności związkowej związanej m.in. z walką o prawa pracownicze. Trzeba im uzmysłowić, że nic nie jest dane raz na zawsze i może nadejść moment, że trzeba będzie przejść do działań statutowych, co może wiązać się z koniecznością skorzystania z ochrony związku. Nasza sekcja wraz z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” zorganizowała w czerwcu ub. r. szkolenie ogólnozwiązkowe w Krynicy, dedykowane właśnie młodym związkowcom.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drużyna z IM Kraków zwycięża w Łowiczu
Jedną z form działalności NSZZ „Solidarność” zapisaną w jego Statucie jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród członków związku. To właśnie sport, którego znaczenie ma charakter uniwersalny pozwala nie tylko kształtować tężyznę fizyczną ale również pozytywne postawy oraz zbliżać ludzi wokół wspólnych celów i zamierzeń. Dlatego organizowane przez „Solidarność” wydarzenia sportowe jak m.in. turnieje piłkarskie propagują aktywne spędzanie czasu i przyczyniają się do promowania sportu wśród kolejarzy. Są miejscem integracji pracowników nie tylko z poszczególnych spółek kolejowych ale całego środowiska kolejarskiego. Wzmacniają również mocniejszą identyfikację ze swoim zakładem pracy i lokalny patriotyzm z miejscem jego usytuowania.
3 Lutego 2023 r. w Hali OSiR w Łowiczu odbył się II Halowy Turniej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), w którym brały też udział 3 drużyny z terenu działalności Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie. W sumie do rozgrywek przystąpiło aż 15 drużyn z całej Polski, reprezentujących kolejowe spółki i zakłady wchodzące w struktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Organizator wydarzenia (SZIK) w profesjonalny sposób przygotował zawody sportowe, które odbywały się pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Partnerami wydarzenia były spółki utrzymaniowe: ZRK-DOM z Poznania, Dolkom z Wrocławia i PNUIK z Krakowa. Hala udekorowana została banerami, flagami i tzw. „winderami” „Solidarności”. Zadbano również o obfite i smaczne posiłki dla osób uczestniczących w turnieju a także o upominki dla zawodników. Nad przebiegiem rozgrywek z mikrofonem czuwał Mariusz Pilichowski (sekretarz RSK Kraków).
Bardzo dobrze w turnieju wypadły drużyny z RSK Kraków. Zespół Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, w finale pokonał po serii rzutów karnych (mecz zakończył się wynikiem 1:1) drużynę ZLK Łódź i zdobył puchar SZIK (wręczony przez przewodniczącego sekcji Henryka Sikorę) oraz puchar ufundowany przez Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury dla najlepszej drużyny (wręczony przez byłego przew. Wiesława Pełkę).
W walce o 3 miejsce wystąpiła reprezentacja ZLK Kraków, która musiała uznać wyższość zespołu z ZLK Skarżysko Kamienna. Przedwcześnie z uwagi na prezentowany poziom piłkarski w  „bratobójczej” walce z późniejszym tryumfatorem rozgrywek, po dramatycznym meczu i bramce w ostatniej sekundzie meczu, odpadła drużyna PNUIK z Krakowa.
Turniej dostarczył dużych emocji nie tylko zawodnikom ale również kibicom na trybunach. Oprócz trofeów sportowych i dyplomów, uczestnicy turnieju otrzymali gadżety, wśród których znajdował się kubek ceramiczny SZIK, specjalnie przygotowany na tą okoliczność.
II Halowy Turniej o Puchar SZIK przeszedł do historii. Utrwalony został na zdjęciach oraz poprzez kilkuminutowy film, który oglądać można na stronie www.plk.ksk.org.pl.
B.O.
Godnie reprezentują RSK
Są najbardziej namacalnym dowodem istnienia danej organizacji, czy to związkowej, branżowej, służby państwowej, klubów sportowych, zrzeszeń itd. Ich uczestnictwo w wielu uroczystościach, czy upamiętnieniach nadaje tym wydarzeniom należnego blasku, podnosi ich rangę. Mowa tutaj o pocztach sztandarowych, wystawianych przez organizacje, które zdecydowały się być reprezentowane i świadczyć z dumą o swoim istnieniu. Są przy tym obiektem skupiającym wzrok wielu uczestników wydarzeń. Bo sztandar i kolejowy mundur przyciąga zainteresowanie. Ale niesie to ze sobą też szereg obowiązków, związanych zwłaszcza z właściwym doborem ludzi, którzy pełnią w nich swoistą służbę.
Uczestnictwo w kolejowym poczcie sztandarowym to zewnętrzne świadectwo wiary, przywiązania do tradycji, wartości i patriotyzmu oraz ważna część kolejowego Etosu. Dla nas członków NSZZ „Solidarność” sztandar to świętość i rozpoznawalny znak naszej organizacji związkowej. Organizacji reprezentującej pokolenia Polaków, walczących nie tylko o prawo pracowników do zrzeszania się ale także o wolną, suwerenną Polskę. Za którą, niejednokrotnie przelewano krew.
Sztandar Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie reprezentuje organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” i kolejarzy z Małopolski, na różnych uroczystościach państwowych, związkowych i świętach kościelnych. Szczególnie dotyczy to uroczystości w odległych miejscach, gdzie trzeba poświęcić wiele godzin na przejazdy. Takim przykładem są obchody rocznicowe w Tczewie i Szymankowie, Lublinie i Wrocławiu. W 2022 roku nasz poczet sztandarowy RSK uczestniczył 13 razy.
19 stycznia 2023 r. podsumowano aktywność pocztu w roku ubiegłym i w minionych latach. Przypomniano o osobach, które tworzą poczet sztandarowy, wykazując bezinteresowne zaangażowanie i poświęcają swój prywatny czas. Takimi osobami są Stanisław Kraszewski (ponad 23 lata w poczcie) i Kazimierz Gniewek (ponad 21 lat w poczcie) oraz Wiesław Gołda, Stanisław Kusibab i Piotr Karp. Dwa lata temu do służby w poczcie sztandarowym dołączył też Andrzej Van Selow. Wspomagali go też swoim uczestnictwem Krzysztof Kapałka i Ireneusz Dynowski. To dzięki nim kolejowa „Solidarność” w Małopolsce błyszczy należnym jej blaskiem.
B.O.
Od lewej: Ireneusz Dynowski (Przewodniczący RSK), Stanisław Kraszewski, Stanisław Kusibab, Krzysztof Kapałka (zastępca przew. RSK), Kazimierz Gniewek, Andrzej Van Selow, Piotr Karp i Henryk Sikora (przewodniczący SZIK).
Opłatek u Arcybiskupa
Do tradycji kolejarskiego środowiska należy zaliczyć coroczne spotkania opłatkowe w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Po przerwie spowodowanej pandemią, 14 stycznia br. w na zaproszenie Marka Jędraszewskiego Arcybiskupa Krakowskiego kolejarze ponownie spotkali się aby wspólnie podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski i prosić o siłę i dalsze Jego wsparcie w codziennej służbie.
Spotkanie poprzedzone zostało Mszą św., odprawioną przez duszpasterza kolejarzy ks. Grzegorza Szewczyka, który witając kolejarzy, wyraził radość z tego, że zebrani mogą znajdować się w miejscu uświęconym przez obecność św. Jana Pawła II. W gronie kolejarzy ubranych odświętnie w kolejowe mundury, znajdowali się również kolejarze z „Solidarności” reprezentujący Regionalną Sekcję Kolejarzy w Krakowie.
B.O.
Noworoczna Rada RSK
Rozpoczęcie Nowego Roku to dobry czas do wszelkich podsumowań, związanych z wydarzeniami i dokonaniami z poprzedniego roku. Taki też charakter miało pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK), które odbyło się w dniu 4 stycznia 2023 r.
Radę rozpoczęła informacja z poszczególnych organizacji zakładowych, wchodzących w skład RSK, z przebiegu trwających wyborów w związku na kadencję 2023 – 2028. Rozmawiano także o aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych oraz kolei w naszym regionie, m.in. w PKP Telkol, gdzie do tej pory nie nastąpiły oczekiwane zmiany. W dalszym ciągi brak jest ostatecznego porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A. a PKP S.A. ws. przejęcia spółki PKP Telkol a co za tym idzie pracowników i ich zadań.
Uwagę poświęcono też biuletynowi informacyjnego sekcji, którym jest „Kolejarz Małopolski”. Dyskutowano o problemach, jakim jest wzrastająca cena druku oraz włączenie się większego kręgu osób w redakcyjną pracę i pozyskiwanie aktualnego materiału do druku. Zastanawiano się nad jego dofinasowaniem na rok 2023, tak aby nieprzerwanie można było dostarczać potrzebne informacje członkom „Solidarności”.
Z uwagi, na kończącą się w tym roku kadencję w związku, podjęto uchwałę o zorganizowaniu w kwietniu br. Walnego Zebrania Delegatów, który będzie miał charakter sprawozdawczo – wyborczy.
Ostatnim punktem posiedzenia było spotkanie opłatkowo – noworoczne podczas, którego Ireneusz Dynowski Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” złożył członkom Rady życzenia świąteczne i noworoczne. Życzono sobie przede wszystkim dużo zdrowia, samych sukcesów w pracy związkowej i pokoju na świecie.
B.O.
Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „S” w Krakowie: od lewej stoją: Marcin Jasiński (PKP Cargo Nowy Sącz), Krzysztof Kapałka (PNUIK), Ireneusz Dynowski („Polregio” S.A.), Piotr Wanat (PKL Zakopane), Henryk Sikora (przewodniczący SZIK, gość Rady RSK), Mariusz Pilichowski (IM Kraków), od lewej siedzą: Aneta Taborska (PKP IC Kraków), Elżbieta Baczewska (TK Telkom), Maria Sobol (ZLK w Nowym Sączu), Teresa Zbylut (ZLK Kraków).
13 Grudnia – Pamiętamy!
Obchody rocznicy 13 grudnia tradycyjnie zainicjowane zostały pod Pomnikiem Solidarności w Nowej Hucie. Natomiast główne obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w katedrze na Wawelu, koncelebrowanej przez metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego wraz z kapelanami „Solidarności” z całego Regionu Małopolskiego.
Zgromadziła ona liczne poczty sztandarowe, wystawione przez związkowe organizacje NSZZ „Solidarność” z terenu Małopolski oraz członków naszego związku i przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Kolejowa „Solidarność” wyróżniała się na ich tle kolejarskimi mundurami, które zawsze przyciągają wzrok nie tylko fotoreporterów ale także zgromadzonych uczestników wydarzenia oraz mieszkańców Krakowa i turystów. W tym roku reprezentowali ją poczet sztandarowy Regionalnej Sekcji Kolejarzy w składzie : Stanisław Kraszewski, Kazimierz Gniewek (obaj ZLK Kraków) i Andrzej Van Selow (CRI Południowy) oraz poczet sztandarowy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie w składzie:  Anna Boruta, Józef Lempart i Zdzisław Pieczyrak.
Homilia, którą wygłosił abp Jędraszewski poświęcona została głownie okolicznościom wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. i osobie Świętego Jana Pawła II, który ostatnimi czasami staje się obiektem niewybrednych ataków, wrogów Polski i kościoła. Szczególnie boli to, że dzieje się to w jego Ojczyźnie. Tym bardziej, że „Solidarność” w czasach stanu wojennego otrzymywała wsparcia dla swoich konspiracyjnych struktur, nie tylko ze strony polskiego Kościoła ale osobiście od Ojca Świętego. „To ludzie wywodzący się z tych środowisk, które czterdzieści lat temu akceptowały wprowadzenie stanu wojennego i jego represje wobec Polaków dziś próbują skompromitować pamięć Wielkiego Polaka Karola Wojtyły oskarżając go po śmierci o czyny niepopełnione! – Czy Polacy pozwolą na to?” – pytał Arcybiskup przywołując podobne pytanie dziennikarza chorwackiego Gorana Andrijanićia.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości z wawelskiego wzgórza przeszli w pochodzie na plac o. Adama Studzińskiego, trzymając na jego przodzie duży baner „13 Grudnia 1981 r. Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Solidarność Małopolska”. Tam pod Krzyżem Katyńskim odbyła się uroczystość, rozpoczęta odśpiewanie hymnu narodowego. Do zebranych przemawiali kolejno:
 • Adam Lach, Przewodniczący Regionu Małopolskiego  NSZZ „Solidarność”, który przypomniał, że na 199 strajkujących w grudniu 1981 r. zakładów pracy, 40 zostało spacyfikowanych przez wojsko, a najtragiczniejszy przebieg miała pacyfikacja kopalni Wujek,
 • Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski, który przypomniał tragiczny bilans tego wydarzenia – Kilkadziesiąt osób zabitych w czasie pacyfikacji strajków, manifestacji, około 10 tysięcy internowanych, 12 tysięcy skazanych przez komunistyczne sądy i dalsze 200 tysięcy przez kolegia ds. wykroczeń. Wreszcie kilka tysięcy wyrzuconych z pracy i kolejne ponad 2,6 tysiąca zmuszonych do opuszczenia Ojczyzny,
 • dr Michał Wenklar, zastępca Dyrektora Oddziału Krakowskiego IPN, który mówił, że państwo polskie nie zapomina o ofiarach swych obywateli mówił, informując zebranych o złożeniu przez Instytut  kilkudziesięciu wniosków o ściganie sędziów i prokuratorów stanu wojennego, w tym także tych, którzy działali w Małopolsce.
Uroczystość zakończono składaniem wieńców i kwiatów pod Krzyżem Katyńskim, odśpiewaniem hymnu „Solidarności” i zapaleniem symbolicznych zniczy w kształcie krzyża, ku pamięci ofiar stanu wojennego.

B.O.
Delegacja Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK), przed Krzyżem Katyńskim, w składzie: (od lewej) Ireneusz Dynowski, przewodniczący RSK (składa kwiaty), Elżbieta Baczewska i Teresa Zbylut
Wspólne zdjęcie pocztów sztandarowych kolejowej „Solidarności”. KM ZLK Kraków i RSK Kraków.
Sceneria tegorocznych uroczystości przypominała tamten 13 Grudnia z 1981 r. Zasypany śniegiem i mroźny Kraków
dzieli się krwią
8 grudnia 2022 r. Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” w Kopalni Soli Wieliczka zorganizowała w szybie „Regis” (należącym do kopalni) kolejną już akcję honorowego oddawania krwi. Przebiegała ona pod hasłem „Podaruj krew, podaruj życie”.
Wszystkie dotychczasowe akcje organizowane przez kopalnianą „Solidarność” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Obecna również od wczesnych godzin rannych zgromadziła tłumy chętnych do podzielenia się najcenniejszym darem, jakim jest krew. Jak cenny to dar, wie ten kto był pacjentem w szpitalu, czekał na zabieg lub transfuzję krwi.
Jako, że na kolejarzy zawsze można liczyć Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie włączyła się w tą inicjatywę, organizując 11 kolejarzy. W ten sposób upowszechnili oni ideę „solidarności” z osobami, które czekają na ten dar życia, bez którego nie możliwe jest przeżycie i powrót do zdrowia. A, że potrzebujących cały czas nie brakuje tym mocniej należy podkreślić obywatelską postawę ludzi oddających swoją krew innym.  
Wśród oddających krew w Wieliczce byli pracownicy Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej, Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie oraz PKP Telkol.
Co ciekawe, były to osoby, które nie oddają krwi regularnie (zrzeszeni w klubach HDK) tylko zupełnie spontanicznie, uczestnicząc w różnych akcjach.
Należy także podkreślić, znakomitą organizację całego przedsięwzięcia przez kopalnianą „Solidarność” z jej przewodniczącym Adamem Gawlikiem czuwającym nad sprawnym przebiegiem całej akcji. A, że okres przedświąteczny związany jest z wręczaniem różnych podarunków, organizatorzy zadbali aby każdy z uczestników nie wyszedł z pustymi rękami, wśród których niezmiennym powodzeniem cieszy się bilet na trasę turystyczną w Kopalni Soli w Wieliczce.
Już teraz MK NSZZ „Solidarność” w Kopalni Soli w Wieliczce zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi, do Szybu Regis w lipcu i grudniu przyszłego roku.
B.O.
Rocznicowe świętowanie kolejarzy
Tegoroczne obchody Święta Kolejarza zbiegły się z 30. rocznicą powstania sztandaru Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK).
Podczas uroczystej Mszę św. w Bazylice Św. Floriana w Krakowie, modlono się wspólnie za wstawiennictwem patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej o pomyślność całego środowiska kolejowego. 11 pocztów sztandarowych, flaga „Solidarności” i kosz białoczerwonych kwiatów, u stóp ołtarza uświetniło uroczystość. Kolejarze włączyli się w oprawę liturgii przygotowując stosowne komentarze, modlitwę wiernych oraz procesję z darami.
Wierni, którymi byli pracownicy, prezesi, dyrektorzy kolejowych zakładów pracy wypełnili Bazylikę św. Floriana. Obecny był też Adam Lach - przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wraz z pocztem sztandarowym.
Ireneusz Dynowski, przewodniczący RSK na początku Mszy św. przypomniał o święcie kolejowej branży i o 30. rocznicy budowy sztandaru RSK, o tym że będziemy się modlić o opiekę i łaski potrzebne nam kolejarzom i naszym rodzinom, w codziennej kolejarskiej służbie oraz za tych, którzy przez 30 lat tworzyli i tworzą poczet sztandarowy RSK.
Na zakończenie Mszy św. ks. Szewczyk skierował do Pana Boga modlitwę o pokój na świecie, o zakończenie wojny na Ukrainie i pokierowanie tak odpowiedzialnymi za nią politykami aby wyzwoleni od nienawiści i żądzy zemsty doprowadzili do jej zakończenia.
Podziękowania za wspólną modlitwę i sprawowanie Eucharystii w imieniu „Solidarności” ks. Grzegorzowi Szewczykowi proboszczowi parafii Św. Floriana i zarazem Duszpasterzowi Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej przekazał Henryk Sikora – przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, wręczając bukiet kwiatów. Wspomniał m.in. o uruchomieniu przed 175. laty pierwszej linii kolejowej z Krakowa do Mysłowic. Wymienił dwa ważne jubileuszowe wydarzenia dla „Solidarności” i kolejarzy w tym roku. 30. rocznicę powstania sztandaru RSK oraz 20. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy do Sanktuarium w Łagiewnikach. Polecił też modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, w której w przyszłym roku odbędą się wybory do Sejmu i mądre decyzje uczestniczących w nich kolejarzy.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości spotkali się w kolejarskim gronie. Przewodniczący Dynowski podziękował uczestnikom pocztów sztandarowych za wytrwałość i godne reprezentowanie kolejowej tradycji oraz wszystkim osobom wspierającym i współpracującym z RSK a przede wszystkim Pani Jadwidze Zemuła - Prezes Biura Wczasowo-Turystycznego „Koltur”.
Kazimierz Mazur – Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei poinformował zebranych o odnalezieniu kolejowego ołtarza, ławeczki i sztandaru Cechu Kolejarzy z 1899 r., zrzeszenia (odpowiednika dzisiejszego związku zawodowego) funkcjonującego w obszarze powstającej kolei krakowskiej przy kościele św. Józefa w Krakowie Podgórzu. Powstanie Cechu Kolejarzy należy datować na lata uruchomienia pierwszych linii kolejowych w obrębie Krakowa (1847). Komendant SOK wręczył Adamowi Lachowi – Przewodniczącemu małopolskiej „Solidarności” okazjonalny dyplom w oprawie, w roku jubileuszu 104 rocznicy powstania Straży Kolei oraz w dniu św. Katarzyny – patronki kolejarzy, w uznaniu zasług na rzecz współpracy, w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
B.O
Świętowaliśmy 11 Listopada
11 listopada 2022 r. w Krakowie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyli również kolejarze z „Solidarności”. Tradycyjnie też reprezentował ich poczet sztandarowy wystawiony przez Regionalną Sekcje Kolejarzy w Krakowie, w składzie: Stanisław Kraszewski, Andrzej Van Selow i Piotr Karp.
Po mszy świętej w intencji ojczyzny, odprawionej w katedrze wawelskiej przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, uformowany został pochód, który przeszedł pod Krzyż Katyński na pl. o. Studzińskiego. Brało w nim udział tysiące krakowian, kombatanci, parlamentarzyści, dyplomaci, przedstawiciele władz, partii politycznych, służb mundurowych i organizacji społecznych. Jego uczestnicy, nieśli biało-czerwone flagi narodowe a  przed Krzyżem Katyńskim delegacje złożyły kwiaty. Potem uroczystości przeniosły się przed Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki. Odczytano Apel Pamięci zwieńczony salwą honorową. Wojewoda Małopolski wręczył odznaczenia państwowe i akty nadania obywatelstwa polskiego.
B.O.
39 Pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę
Listopad to miesiąc, w którym kolejarze z całej Polski podążają na Jasna Górę aby zawierzyć swoją pracę, siebie i Panu Bogu. Tegoroczna Pielgrzymka odbywała się z przesłaniem: „W przyszłość przez rodzinę”. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób związanych z kolejowym środowiskiem, w tym kolejarze ze Słowacji. Spotkanie odbywało się w duchowej łączności z kolejarzami z Francji i Węgier. Wśród licznych kolejowych  pocztów sztandarowych obecny był też wystawiony przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie w składzie: Stanisław Kraszewski, Kazimierz Gniewek i Andrzej Van Selow. Z terenu naszej działalności obecny był również poczet organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” z PNUIK Kraków, w którego uczestnikami byli Krzysztof Kapałka, Sławomir Fyda i Sylwester Ojczyk. Mszę św. Celebrował ks. Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski przy współudziale księży posługujących w duszpasterstwach środowisk kolejowych. Abp Wacław Depo dziękował kolejarzom za ocalenie polskiego orzełka na ich czapkach i życzył, by „tego się trzymali”, a „polskie koleje zawsze były polskie, służące innym, w szczególnej solidarności z Ukraińcami, którzy potrzebowali i potrzebują pomocy”.
Nawiązując do zbliżającego się Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym metropolita częstochowski zauważył, że corocznie ginie na świecie za wiarę w Chrystusa ok. 170 tys. chrześcijan, 20 mln jest poddawanych torturom, a w ponad 170 krajach łamie się prawo do wolności religijnej i poddaje się chrześcijan różnym formom dyskryminacji i przemocy. - To są fakty, to nie jest wymyślony, wyimaginowany zbiór liczb. Niedostrzeganie tych faktów i brak osądzania wobec trybunałów Europy i świata, jest prawdziwym skandalem i pogwałceniem podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia i wolności religijnej - podkreślał.
Jasnogórskie spotkanie było w tym roku też dziękczynieniem za orędowników narodu polskiego i patronów rodzin - św. Jana Pawła II i bł. Prymasa Wyszyńskiego. Była także błaganiem, by ich przykład umacniał wiarę, aby wspólnota kolejarska potrafiła świadczyć o chrześcijańskiej tożsamości.
B.O.
Pikieta ws. PKP Telkol
Ponad dwustu pracowników spółek kolejowych z całego kraju protestowało przed Ministerstwem Aktywów Państwowych, przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie.
Zdecydowaną większość stanowili związkowcy z zakładów linii kolejowych oraz innych jednostek organizacyjnych i spółek zależnych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK).
Protestowali również pracownicy PKP Telkol z „Solidarności” i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Wśród protestujących byli także pracownicy małopolskich struktur Polregio i PKP Cargo zrzeszeni w Regionalnej Sekcji Kolejarzy.
Organizatorem pikiety była Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, która od lat wspiera przejęcie pracowników i spółki PKP Telkol do PLK.
Pikietujący protestowali przeciwko zwolnieniom pracowników PKP Telkol, przeciągającym się od ponad dwóch lata procedurom przejęcia (zakupu) tej spółki przez PLK od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., dla której nadzór właścicielski pełni Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Związkowcy z SZIK zdecydowali się na protest, ponieważ dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów. Pomimo umów i deklaracji pomiędzy spółkami, PKP S.A. skupia się na szukaniu powodów żeby czegoś nie zrobić, tym samym opóźniając albo wręcz pozorując proces sprzedaży „swojej” spółki do PLK. To wszystko dzieje się pod przykrywką „działania zgodnie z prawem” albo „na podstawie Kodeksu spółek handlowych …”
Pikiecie towarzyszyła atmosfera związkowego protestu i walki o swoje racje. Wypowiedzi i okrzyki przerywane były wielokrotnym skandowaniem hasła dnia: „telkol do peelki” przy akompaniamencie gwizdków i syren. W niektórych momentach było bardzo głośno.
Związkowcy zaopatrzeni byli w transparenty, koszulki z logo „S” i flagi. W śród haseł, które można było przeczytać na transparentach były m.in.: „Telkol zakładnikiem PKP S.A.”, „PKP Telkol do Grupy PLK”, „Stop dla likwidacji Telkolu”, „Dość eksperymentów na kolejarzach” Pikietę prowadził (będąc przewodniczącym zgromadzenia) Henryk Sikora przewodniczący „Solidarności” w PLK.
Do uczestników pikiety zwrócił się Henryk Grymel przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”: Dla Krajowej Sekcji Kolejarzy ta sytuacja jest kuriozalna. Na zespołach trójstronnych ds. kolejnictwa zapadały decyzje, że PLK przejmuje Telkol. Ministrowie obiecywali, mówili, że tak będzie. I nic się z tym nie dzieje. PLK chce Telkol, PKP S.A. chce się Telkol-u pozbyć, wszyscy są dogadani, tylko nie ma żadnych działań w tym kierunku. To pozorowane przejęcie trwa już dwa lata. Sekcja krajowa zrobiła wszystko co mogła. Skończył się czas naszego czekania, dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy.
Zdaniem związkowców przejecie PKP Telkol przez PLK jest jedynym ratunkiem dla tej spółki i jej pracowników. To PLK zleca prace z branży telekomunikacyjnej, w tym utrzymanie urządzeń radiołączności kolejowej (mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów), które najczęściej wykonują firmy zewnętrzne. Związkowcy wskazują, że brak sprawnych działań finalizujących przejęcie PKP Telkol przez PLK doprowadzi do jej upadłości.
Elżbieta Baczewska przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP Telkol stwierdziła: Doszliśmy do ściany. Mówimy dość! Jesteśmy tutaj żeby zaprotestować przeciw sytuacji, która jest w spółce. Pracodawca za zgodą właściciela, czyli prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego, odebrał pracownikom praktycznie wszystko. Wypowiedziano układ zbiorowy pracy, na czym pracownicy stracili średnio około 800-1000 zł, zabrano premie, wypowiedziano porozumienie partnerów społecznych, które mówi o dialogu. Co to oznacza? W tej spółce nie ma dialogu. My przychodzimy na spotkania, bo nas zarząd wzywa po to, żeby usłyszeć, że ma do zwolnienia kolejne 50 czy 100 osób.
SZIK przygotowała Petycję adresowaną do Jacka Sasina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, którą odczytał Stanisław Kokot Zastępca sekcji zawodowej. Została ona przekazana osobom, które w imieniu ministra wyszły do zgromadzonych.
Przez kilkadziesiąt minut trwało spotkanie delegacji związków zawodowych z przedstawicielami MAP. Tematem spotkania były problemy pracowników PKP Telkol. Przedstawicie ministerstwa zadeklarowali większe wparcie dla realizacji przejęcia przez PLK spółki PKP Telkol.
Sprawę będziemy monitorować, na pewno nie pozwolimy na niekorzystny rozwój zdarzeń.
Piotr Pazera
Modlitwa kolejarzy o pokój na świecie
Tegoroczna jubileuszowa, XX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, odbyła się w dniu 10 września 2022 r. Jej przewodnim hasłem było przesłanie „W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój..”, które bezpośrednio nawiązywało do trwającej wojny na Ukrainie. W tym roku wyjątkowo dużo pielgrzymów przybyło do łagiewnickiego Sanktuarium. Tradycyjnie witał ich transparent „Solidarności” wiszący przy jego głównym wejściu „Kolejarze zawierzają się Bożemu Miłosierdziu”. Swoją modlitwą podczas Drogi Krzyżowej, która przebiegała  w ulewnym deszczu, kolejarze rozpoczęli swoje pielgrzymowanie, przybywając do Krakowa z całej Polski. Jubileusz XX-lecia pielgrzymki uhonorowany został przez Marka Jędraszewskiego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w sposób szczególny. Przybył on do Łagiewnik w asyście dyrekcji Zakładu Linii Kolejowych i przedstawicieli SOK, pociągiem papieskim, który zatrzymał się na stacji kolejowej Kraków – Łagiewniki.
W tym czasie w Bazylice ks. Ryszard Marciniak, moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich prowadził konferencję: O pokój w sercu, rodzinie, Ojczyźnie do Miłosierdzia Bożego. Przemarsz kilkudziesięciu pocztów sztandarowych z całej Polski, wprowadzonych przez orkiestrę kolejową do Bazyliki poprzedził uroczystą Mszę św., koncelebrowaną przez metropolitę krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. Wcześniej ks. prał. Grzegorz Szewczyk, duszpasterz kolejarzy w Archidiecezji Krakowskiej, przedstawił historię pielgrzymek kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i przybliżył ideę pociągu papieskiego.
Wśród pielgrzymów obecni byli Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Adam Lach Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, Henryk Grymel (Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”), Józef Dąbrowski (Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich – KSKP), dyrektorzy zakładów, prezesi i członkowie Zarządu spółek kolejowych, poczty sztandarowe, związkowcy a przede wszystkim kolejarze z rodzinami, szanowni emeryci i ludzie związani z koleją oraz pielgrzymi z całej Polski.
Jak każdego roku kolejarze włączyli się w przygotowanie liturgii i oprawę Eucharystii, nadając jej rangę ważnej uroczystości. Dary ołtarza złożyli przedstawiciele różnych organizacji kolejowych, w tym przedstawiciele KSKP i Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Arcybiskup Jędraszewski wygłosił Homilię, podczas której powiedział, że liturgia słowa skłania do rachunku sumienia. „Należy zadać sobie pytanie o dobroć swego serca i konsekwencję w wierze. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” – mówił Jezus. Św. Paweł w sposób jasny dokonał oceny czym jest pogaństwo. „Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów”.
Przypomniał historię tradycji pielgrzymowania przez kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i ideę pociągu papieskiego. Stwierdził, że XX pielgrzymka kolejarzy odbywa się w szczególnym czasie wojny na Ukrainie. Wraz z agresją Rosji zapanowały przemoc i okrucieństwo, ale także zrodził się wielki podziw dla ukraińskiego narodu. W tym trudnym czasie Polska, która u swych fundamentów jest chrześcijańska, wyświadczyła Ukrainie pomoc. Pomagali także kolejarze, którzy umożliwili uchodźcom poruszanie się po kraju. „To wielka radość i duma, że mimo obaw, iż ustanie w nas gotowość niesienia pomocy, że będziemy zmęczeni ta sytuacją, ciągle jest w nas otwarte, pełne miłosiernej miłości serce dla tych, którzy są bardziej od nas potrzebujący” – stwierdził arcybiskup.
Nawiązał też do czasów II wojny światowej, przypominając że jesteśmy zobowiązani, by pamiętać o bohaterskich kolejarzach, którzy wraz z żołnierzami i ludnością cywilną stawili opór niemieckim okupantom i spotkali się z dramatycznymi represjami. „Sprawiedliwość wymaga, by o nich pamiętać. Sprawiedliwość domaga się, byśmy także dziś podczas tej XX pielgrzymki polskich kolejarzy modlili się za nich i dziękowali za to, że swoją bohaterską postawą wykuli etos polskiego kolejarza, do którego dziś z taką troską powracacie” – mówił arcybiskup.
Wspomniał także św. Siostrę Faustynę, którą Bóg powołał do wyjątkowego zadania, czyniąc ją „Sekretarką Miłosierdzia”. Podczas rekolekcji w 1936 r. miała ona przerażającą wizją piekła i w swoim dzienniczku jednoznacznie wskazywała: „Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jako tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest”. Jest to przestroga dla wszystkich tych, którzy negują istnienie piekła, często bagatelizują swoje złe postępowanie, wiarą w brak kary.
Za przewodnictwo we Mszy św. ks. Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, w imieniu kolejarzy, podziękował w pięknych słowach Henryk Sikora  (Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”) wraz z Kazimierą Biel-Zając (Zastępcą Dyrektora Polregio S.A. Zakład Małopolski w Krakowie).
Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 
Bogdan Ostrowski
W Barcicach po raz 23
Początek września to czas nie tylko powrotu uczniów do szkoły, wrzesień to miesiąc, który kolejarzom od dawna kojarzy się z jednym - z turniejem piłki nożnej w Barcicach.
Organizowany już od dwudziestu trzech lat, nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem jego uczestników. Pomimo wielu burzliwych wydarzeń na kolei, zmian organizacyjnych, przekształceń, turniej ten trwa do dziś. Nie zatrzymała go nawet pandemia Covid 19.
W tym roku 9 września 2022 r. obiekty LKS „Barciczanka” w Barcicach k. Starego Sącza gościły uczestników 23 Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego, zorganizowanego przez  Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy Regionie Małopolskim (RSK). Jego niezmienną ideą jest wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy oraz integracja środowiska pracowników spółek kolejowych. Cieszy się to uznaniem i poparciem kolejarzy, którzy tak jak w poprzednich latach licznie przyjechali do Barcic, pięknego miejsca, otoczonego górami, ze świeżym powietrzem, gdzie zawsze panuje wspaniała atmosfera.
Zanim rozpoczęły się rozgrywki, stadion został udekorowany banerami i flagami NSZZ „Solidarność”. Patronat nad turniejem sprawował Region Małopolski i Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy współpracy z Biurem Wczasowo – Turystycznym „Koltur". W turnieju wzięło udział 212 zawodników z 12 drużyn reprezentujących zakłady pracy. Na dwóch boiskach rozegrano 23 mecze. Łącznie w imprezie uczestniczyło ponad 500 osób.
Do sportowej batalii przystąpiły zespoły reprezentujące: PKP Cargo S.A. Zakład Południowy w Katowicach, Polregio Zakład Małopolski w Krakowie, Polregio Zakład Podkarpacki w Rzeszowie, Straż Ochrony Kolei (SOK), Zakład Maszyn Torowych w Krakowie (IM), Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (PNUIK), PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie, Koleje Małopolskie oraz zakłady linii kolejowych (ZLK) w Nowym Sączu, Rzeszowie, Krakowie i Łodzi.
Zawody odbywały się równolegle na dwóch boiskach. Najpierw eliminacje w 4 grupach, a następnie systemem pucharowym mecz barażowy, ćwierćfinał i półfinał. W półfinałach zagrały drużyny ZLK Łódź, SOK, ZLK Rzeszów i PKP Intercity Kraków. Zwycięsko wyszły z nich drużyny SOK i ZLK Łódź, które zagrały w finale. W tym roku ponownie Puchar Przewodniczącego RSK zdobyła drużyna SOK, która 2 : 0 pokonała drużynę łódzką.
Po turnieju odbyła się uroczysta ceremonia podsumowująca to wydarzenie. Przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski, podziękował zawodnikom za udział w turnieju i sportową walkę, kierownictwu spółek i zakładów kolejowych, za umożliwianie i wspieranie sportowej rywalizacji swoich pracowników oraz życzył wszystkim uczestnikom ponownego spotkania się za rok w Barcicach.
W trakcie turnieju (już po raz szesnasty) przeprowadzona została loteria charytatywna na którą upominki i gadżety reklamowe przekazały spółki kolejowe, zakłady pracy, organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność" oraz osoby prywatne, które wsparły naszą akcję. Protokół z przeprowadzonej loterii odczytała Elżbieta Baczewska (PKP Telkol), która poinformowała zebranych, że dzięki hojności osób biorących udział w loterii zebrano 9560 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona dla dwójki dzieci kolejarzy i kolejarza, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej i życiowej.
Drużynie SOK, zwycięzcy turnieju, puchar za pierwsze miejsce oraz drugi puchar ufundowany przez Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury wręczył przewodniczący Ireneusz Dynowski. Druga drużyna w turnieju (ZLK Łódź) otrzymała puchar z rąk Henryka Sikory (Przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”) a drużynom, które zajęły trzecie miejsca (PKP Intercity Kraków i ZLK Rzeszów) puchary wręczyli Aneta Taborska (Przewodnicząca KO NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity Kraków) i Krzysztof Kapałka (Zastępca Przew. RSK). Puchar Fair Play, który ufundował Region Małopolski NSZZ „Solidarność" przypadł drużynie Polregio Rzeszów a wręczył go osobiście Adam Lach (Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”). Wszyscy zawodnicy biorący udział otrzymali specjalnie przygotowane na tą okazję pamiątkowe koszulki z logo 23 turnieju. Strugi szampana zwycięskiej drużyny zakończyły część sportową turnieju. Dalej do godzin nocnych trwała już tylko zabawa przy dyskotekowych światłach i muzyce elektronicznej zapowiadanej przez disc jockeya, biesiada przy daniach regionalnych i  wspólne świętowanie, z faktu ponownego spotkania kolejarzy w Barcicach.
Turniej organizowany przez RSK jest jednym z największych turniejów międzyzakładowych w Polsce i największym organizowanym przez kolejową „Solidarność”.
Oprócz charakteru sportowego jest często jedynym miejscem corocznych spotkań kolejarzy, dyrektorów, związkowców przedstawicieli różnych zakładów a od szesnastu lat również daje możliwość finansowej pomocy kolejarzom znajdującym się w trudnej sytuacji. Pomoc finansowa z naszej loterii charytatywnej jest jednym z największych dorobków turnieju, dzięki któremu możemy pomagać innym ludziom.
Dla jednych turniej jest miejscem dobrej zabawy, dla innych całodzienną przyjemnością gry w piłkę. Po prostu jest dla wszystkich i każdy znajdzie w nim swoje miejsce. A „Solidarności” daje satysfakcję, że mogła go dla kolejarzy zorganizować.

Bogdan Ostrowski
Wyniki
Mecze eliminacyjne

Grupa A
KOLEJE MAŁOPOLSKIE - PKP IC KRAKÓW 0:1
PKP CARGO KATOWICE - KOLEJE MAŁOPOLSKIE 1:1
PKP IC KRAKÓW - PKP CARGO KATOWICE 1:1

Grupa B
POLREGIO RZESZÓW - PKP PLK ZLK KRAKÓW 0:4
POLREGIO KRAKÓW - POLREGIO RZESZÓW 2:0
PKP PLK ZLK KRAKÓW - POLREGIO KRAKÓW 1:0

Grupa C
PKP PLK IM KRAKÓW - PKP PLK SOK 0:5
PNUIK KRAKÓW - PKP PLK IM KRAKÓW 2:0
PKP PLK SOK - PNUIK KRAKÓW 2:0

Grupa D
PKP PLK ZLK ŁÓDŹ - PKP PLK ZLK RZESZÓW 0:0
PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 0:5
PKP PLK ZLK RZESZÓW - PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ 7:0
Mecze barażowe
PKP CARGO KATOWICE - POLREGIO RZESZÓW 4:0
POLREGIO KRAKÓW - KOLEJE MAŁOPOLSKIE 4:0
PNUIK KRAKÓW - PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ 2:1
PKP PLK ZLK ŁÓDŹ - PKP PLK IM KRAKÓW 4:0

Ćwierćfinały
PKP PLK SOK - PKP CARGO KATOWICE 0:0, rzuty karne 2:1
PKP PLK ZLK RZESZÓW - POLREGIO KRAKÓW 4:1
PKP IC KRAKÓW - PNUIK KRAKÓW 1:1, rzuty karne 3:2
PKP PLK ZLK KRAKÓW - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 1:3

Półfinały
PKP PLK SOK - PKP PLK ZLK RZESZÓW 1:1, rzuty karne 5:4
PKP IC KRAKÓW - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 0:1

Finał
PKP PLK SOK - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 2:0
31 Sierpień – Dzień Wolności i Solidarności
42 rocznica podpisania porozumień sierpniowych przypomniała nam, że czas nieubłagalnie płynie do przodu. W międzyczasie wyrosły w kraju nowe pokolenia naszych rodaków, którzy niekoniecznie pamiętają, to co było dane przeżyć generacji trochę starszej. Niesamowitego zrywu w tamte sierpniowe dni 1980 r. i tego co po nim nastąpiło. Polacy złapali wtedy oddech wolności, który po mrocznych latach stanu wojennego zaowocował zwycięstwem. Zmieniło ono nie tylko Polskę ale także „ zmieniło oblicze tej Ziemi” (wezwanie św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r.). Dzięki nim całą Europę Środkowo-Wschodnią nawiedziły wstrząsy a system komunistyczny rozsypał się w nich jak domek z kart. Doszło do obalenia muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec.
Dzisiaj po latach pamiętamy nie tylko czas strajków i protestów, które doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” ale także ofiary stanu wojennego, które zapłaciły własnym życiem abyśmy mogli żyć w bezpiecznym i suwerennym kraju. Nigdy nie powinniśmy o nich zapomnieć.
Obchody podpisania porozumień mają w naszym regionie bogatą oprawę, których kulminacją jest uroczysta Msza św. w Katedrze  na Wzgórzu Wawelskim w asyście licznych pocztów sztandarowych, w tym także tych reprezentujących Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK) oraz organizacji zakładowych wchodzących w jej skład.
Uroczystą Mszę św. koncelebrował Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski, który w swojej homilii przypomniał, że nie doszłoby do sierpniowego przełomu w 1980 r. w Polsce, gdyby nie pielgrzymka polskiego papieża do Ojczyzny w 1979 r. i jego nauki wypływające z doświadczeń życiowych, jako robotnika, kapłana i biskupa. Przywoływał wspomnienia biskupa Wojtyły z czasów gdy pracował on w kamieniołomie, w krakowskim Solvayu, ale także z czasów, gdy pozbawiona przez władze opieki duszpasterskiej ludność Nowej Huty walczyła o zachowanie krzyża na swoim osiedlu, jak również o powstanie kościoła. Mówił, jak walczyli oni o zachowanie swej godności robotniczej i ich walka o nie tylko swe własne warunki życia i bytowania, ale także o dobro wspólne, o transmisję mszy św. w publicznym radiu, zniesienie cenzury,  przywrócenie prawdy i sprawiedliwości w życiu społecznym. „To byli ci sami ludzie, którzy z jednej strony używali rąk dla wykonania ciężkiej pracy, a z drugiej tymi samymi rękami chronili krzyż i idące z nim wartości”  mówił Arcybiskup.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości zeszli pod Krzyż Katyński na Placu im. Ojca Studzińskiego, gdzie wydarzenia sprzed ponad 40 lat przypomnieli Adam Lach Przewodniczący Regionu Małopolskiego „Solidarności”, Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, prof. Jan Duda - Przewodniczący Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, Ryszard Pagacz - I zastępca Wojewody Małopolskiego oraz dr Michał Wenklar - Zastępca Krakowskiego Oddziału IPN.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod Krzyżem Katyńskim (w tym przez delegację RSK), ułożenie zapalonych zniczy i wspólne odśpiewanie hymnu „Solidarności”.
B.O.
Poczet sztandarowy RSK w składzie: (od lewej) Kazimierz Gniewek (ZLK Kraków), Andrzej Van Selow (CRI Południowy) i Stanisław Kraszewski (ZLK Kraków)
Delegacja RSK składa wiązankę kwiatów przed Krzyżem Katyńskim: (od lewej) Piotr Karp (CRI), Teresa Zbylut (ZLK Kraków) i Henryk Sikora (ZLK Kraków)
Lubelski Lipiec – 42 rocznica strajku kolejarzy
17 lipca 2022 r. w Lublinie obchodziliśmy 42. Rocznicę Strajku Lubelskich Kolejarzy, która odbywała się w ramach obchodów „Lubelskiego Lipca 1980”. Uroczystość miała na celu upamiętnienie wydarzeń z 1980 roku, które zapoczątkowały proces zmian i doprowadziły do upadku komunizmu oraz roli kolejarzy w pamiętnych lipcowych dniach.
Uroczystości zorganizowane zostały przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność". Poprzedził je wspólny przemarsz z pl. im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie, na teren byłej Lokomotywowni, gdzie odbyła się Msza święta. Wśród 47 pocztów sztandarowych z całej Polski, Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował poczet w składzie: Ireneusz Dynowski (przewodniczący), Stanisław Kraszewski (ZLK Kraków) oraz Stanisław Kusibab (Polregio Kraków). Obecny były również poczet sztandarowy z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie, wchodzącej w skład naszej sekcji w składzie: Anna Boruta, Zdzisław Pieczyrak i Józef Lempart.
Po nabożeństwie odczytany został list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym prezydent napisał:
W życiu każdego z nas, ale też w życiu całego narodu zdarzają się sytuacje, które można porównać do przełożenia kolejowej zwrotnicy. To decyzje, które pociągają za sobą szereg ważnych konsekwencji, nieodwracalnie wpływają na los nas samych oraz innych osób. Takim przełomem był Lubelski Lipiec 1980 roku. Odmienił on życie uczestników tamtych protestów oraz skierował na nowe tory dzieje Polski, Europy i świata.
Prezydent złożył podziękowania kolejarzom, którzy w chwili dziejowej próby odważnie upomnieli się o prawa człowieka, obywatela i stanęli po stronie wolności i sprawiedliwości, po stronie Polski niepodległej. Prosił także o przyjęcie wyrazów szacunku i wdzięczności za to, że również dzisiaj osobiście i jako całe środowisko zawodowe, kolejarze dają dowody przywiązania do ideałów wolności i solidarności. W imieniu prezydenta, członkom NSZZ "Solidarność", pracownikom spółek kolejowych wręczone zostały odznaczenia.
Następnie odczytane zostały listy do zgromadzonych uczestników od premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącego "Solidarności" Piotra Dudy.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Rafał Weber podziękował wszystkim bohaterom Lubelskiego Lipca 1980 r., którzy podjęli w tamtym czasie bardzo ważną decyzję o zablokowaniu węzła PKP Lublin.
Po wystąpieniach uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed pomnikiem Doli Kolejarskiej.
B.O.
Kolejarze w Tuchowie
Pielgrzymka Kolejarzy do Tuchowa ma długą tradycję. W tym roku było to już XXV pielgrzymowanie, które odbywało się w trakcie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Jest to jedno z największych wydarzeń religijnych w regionie tarnowskim. Przez 10 kolejnych dni odbywały się tam pielgrzymki przedstawicieli różnych zawodów, w tym kolejarzy oraz różnych społeczności. Zwyczaj nakazuje na kolanach okrążyć stary ołtarz z tabernakulum, nad którym góruje obraz Matki Bożej Tuchowskiej. To cel pielgrzymek, docierających do Tuchowa z najodleglejszych zakątków. Hasłem towarzyszącym uroczystościom Matki Bożej Tuchowskiej były słowa „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.
W sobotę, 2 lipca 2022 r. pielgrzymowali do Tuchowa przedstawiciele kolejarzy, w ramach XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy. Były też wśród nich poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” wystawione przez organizacje zakładowe, wchodzące w skład Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie (RSK): z Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu oraz poczet sztandarowy RSK w składzie: Ireneusz Dynowski (przewodniczący RSK), Stanisław Kusibab (Polregio Kraków) oraz Piotr Karp (Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy).
Eucharystii przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski, który wygłosił do wiernych słowo Boże. Suma zakończyła się aktem zawierzenia kolejarzy Matce Bożej Tuchowskiej oraz tradycyjną procesją eucharystyczną. Podczas całej Mszy świętej wierni modlili się śpiewem przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Tuchowa.
B.O.
szkoli kolejarzy w Krynicy
O tym, że istnieje potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji, jest faktem dobrze znanym nie tylko w zawodzie kolejarza. W swojej pracy doświadczają oni częstych szkoleń, zakończonych egzaminami. Jak mało który zawód, właśnie ten związany jest z licznymi procedurami, ścisłych zachowań, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
Nie inaczej jest też w organizacjach zrzeszających pracowników np. takich jak NSZZ „Solidarność”. Tutaj też istnieje potrzeba przeprowadzania szkoleń, które podnoszą naszym członkom nie tylko ogólną świadomość związaną z Kodeksem Pracy, istniejącymi ustawami, rozporządzeniami ale także np. ze sposobem prowadzenia negocjacji z pracodawcą. Związek prowadzi też wiele innych kierunkowych szkoleń np. z zakresu Społecznych Inspektorów Pracy. Wszystko po to aby nasi członkowie stali się pracownikami bardziej pewnymi swoich praw, lepiej zorientowanymi w zapisach licznych ustaw, dotyczących pracy zawodowej co pozwoli im podnieść ogólny poziom wiedzy i ułatwi funkcjonowanie w miejscu pracy.
Dlatego, po okresie pandemii szkolenia te cieszą się znów dużym powodzeniem. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” realizując działania statutowe, zwróciła się do Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” o zorganizowanie szkolenia ogólnozwiązkowego dla naszych członków, z kolejowych zakładów pracy z Małopolski.
W dniach 22 – 24 czerwca br. w Krynicy przeprowadzone zostało szkolenie dla członków z organizacji związkowych, wchodzących w skład naszej sekcji. Większość uczestników to młodzi ludzie, którzy zaczynają swoją działalność związkową. Mamy nadzieję, że będą nabywać coraz więcej doświadczenia związkowego i kiedyś zastąpią starszych kolegów i koleżanki, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę. Szkolących się w malowniczej Krynicy  odwiedził przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Kapałką. Przekazał uczestnikom parę uwag związanych z działalnością związku i potrzebą szkolenia się aby praca związkowa była efektywna i przynosiła zadowolenie. Wskazał też, że praca w związku to służba drugiemu człowiekowi, trzeba o niego dbać aby jego praca przynosiła konkretny efekt, oczywiście za odpowiednie wynagrodzenie, motywujące do jeszcze lepszej pracy.

B.O.
Wspólne zdjęcie uczestników szkolenia w Krynicy z Ireneuszem Dynowskim przewodniczącym RSK NSZZ „Solidarność” w Krakowie (drugi od lewej).
PNUIK drugi w Łowiczu
22 kwietnia 2022 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu odbył się pierwszy Halowy Turniej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Wśród 14 drużyn biorących udział w zawodach małopolską RSK reprezentowały 3 drużyny: ZLK Kraków, Zakład Maszyn Torowych w Krakowie i PNUIK Kraków.
Jednym z celów statutowych NSZZ „Solidarność” a w tym przypadku SZIK jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy, właśnie poprzez organizację takich wydarzeń sportowych, jak ten turniej w Łowiczu. Przewodniczący SZIK Henryk Sikora postanowił rozruszać środowisko kolejarskie skupione w sekcji infrastruktury i jako osoba zaangażowana wcześniej w organizację 22 turniejów piłkarskich na boiskach trawiastych i 15 turniejów halowych w Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie z sukcesem wcielił je w życie.
W łowickim turnieju udział wzięło 14 drużyn z całej Polski. Wygrała drużyna reprezentująca Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, która w emocjonującym i dramatycznym finale pokonała 2:1 zespół Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie. W meczu o 3. miejsce spotkały się drużyny z PKP PLK S.A., Zakład Maszyn Torowych z Krakowa oraz Straży Ochrony Kolei. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem 0:0. O wszystkim zadecydowały więc rzuty karne. Lepiej wykonywali je piłkarze SOK, którzy 5:4 pokonali rywali. Rozgrywki trwały ponad 9 godzin, w ich trakcie rozegrano aż 30 meczy, w których wystąpiło około 140 zawodników.
Hala OSiR, na której odbywały się rozgrywki została udekorowana banerami organizatora – Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność’. Był też transparent Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, która sprawowała patronat nad turniejem oraz wystawione zostały reklamy spółek kolejowych będących tzw. „partnerem wydarzenia” z Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie, Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o. z Poznania i Dolkom Sp. z o.o. z Wrocławia.
Organizatorzy zapewnili profesjonalną obsługę sędziowską, medyczną, prowadzenie rozgrywek, oprawę muzyczną, która w przerwach studziła emocje zawodników oraz wyżywienie.
Poziom rozgrywek był wysoki i bardzo wyrównany, choć były też mecze gdy ta przewaga bramkowa była znaczna. W części półfinałowej o wygranej rozstrzygać musiały rzuty karne, które spowodowały wielkie emocje na trybunach.    
W turnieju  oprócz ww. najlepszych 4 drużyn, wzięły udział reprezentacje:  Zakładów Linii Kolejowych z Łodzi, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Krakowa, Ostrowa Wlkp., PNI Warszawa, PKP Cargo Zakład Zachodni z Poznania, PKP Cargo Zakład Centralny z Warszawy, ZRK-DOM z Poznania i ZRK-DOM Centrala z Poznania.
W nagrodę najlepsze 3 drużyny otrzymały puchary. Drużynie zwycięskiej przypadły aż dwa. Za I miejsce drużynie z Zielonej Góry osobiście wręczył go przewodniczący SZIK Henryk Sikora, który przekazał również puchar ufundowany przez Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury dla zwycięzcy turnieju. Puchar „fair play” przyznany został zespołowi z Zakładu Maszyn Torowych z Krakowa. Każdy z zawodników otrzymał także nagrody indywidualne w postaci okazjonalnych koszulek oraz licznych gadżetów.  
Na wielkie gratulacje i szczególne słowa uznania zasługują wszyscy uczestnicy turnieju, zawodnicy, którzy swoim zaangażowaniem i umiejętnościami dostarczyli mnóstwo emocji i sportowych wrażeń. Gratulujemy również wszystkim trzem zespołom z naszej RSK, które udowodniły, że nauka z dotychczasowych turniejów organizowanych przez naszą sekcję „nie poszła w las” i doszły w tym turnieju bardzo wysoko.
Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, patronowi turnieju,  patronom wydarzenia oraz instytucjom, które wsparciem i zaangażowaniem  przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia turnieju.

Bogdan Ostrowski

Kolejarz laureatem wyróżnienia
„Solidarni w sporcie 2021”
Od wielu lat Region Małopolski NSZZ "Solidarność" wspólnie z Andrzejem Bacem, przewodniczącym Krajowej Sekcji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki NSZZ "Solidarność", organizuje konkurs "Solidarni w sporcie" (pierwszy konkurs odbył się w 1996 r). Poświęcony jest on uhonorowaniu ludzi sportu (m.in. sportowców, trenerów, działaczy), którzy nie tylko dzięki swojemu talentowi ale przede wszystkim hartowi ducha, pozwalającemu pokonywać trudności w życiu osobistym i sportowym, wykazują się osiągnięciami godnymi docenienia. Zachowują przy tym nienaganną postawę moralną, przestrzegają zasad „fair-play” a przy tym osiągają dobre wyniki sportowe.
W siedzibie Regionu, 31 marca br. odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Solidarni w Sporcie 2021", dyplomów oraz upominków. Każdy z uczestników, po otrzymaniu wyróżnienia z rąk przewodniczącego Zarządu Regionu Adama Lacha i sekretarz, Bronisławy Czarskiej – Marchelewicz, przedstawiał swoje osiągnięcia sportowe, swoją pasję, społeczną pracę na rzecz popularyzacji sportu i działalności w różnych organizacjach sportowych. Dużo ciekawych informacji dotyczących sportu i spraw z nimi związanych można się było dowiedzieć od wyróżnionych, po oficjalnej części uroczystości. Udzielali wywiadów i odpowiadali przedstawicielom mediów na pytania dotyczące nie tylko przebiegu ich sportowej kariery.
Wśród tak znamienitego grona ludzi sportu, w dwudziestosześcioletniej historii konkursu, honorowymi wyróżnieniami zostali obdarowani też kolejarze, których doceniono jako animatorów sportu, organizatorów wielu imprez sportowych, krzewiących ideę sportu  i "Solidarności" wśród pracowników kolei.
Dotychczas laureatami tego wyróżnienia zostało pięciu kolejarzy: Stanisław Kogut w 1999 r., Henryk Sikora (ZLK Kraków) w 2007 r., Andrzej Tokarczyk (OGN Kraków) w 2013 r., Mariusz Pilichowski (Zakład Maszyn Torowych w Krakowie) w 2017 r. oraz Stanisław Piątek (PKP Telkol) w 2018 r.
W bieżącej XXVII edycji konkursu „Solidarni w Sporcie 2021 r.”, wśród wyróżnionych, w kategorii działacz sportowy, znalazł się kolejarz Ireneusz Dynowski, przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polregio S.A. w Krakowie, a od lutego br. pełniący również funkcję przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Ireneusz Dynowski urodził się 23.03.1959 r. Zatrudniony w PKP od 1.12.1977 r., kiedy to podjął pracę w Stacji Rejonowej Tarnów. Obecnie pracuje w Polregio S.A. Zakład Małopolski w Krakowie.
Do NSZZ „Solidarność” wstąpił w 1989 r. Jest aktywnym działaczem związkowym. Obecnie pełni trzecią kadencję (od 2010 r.) przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polregio S.A. Zakład Południowy w Krakowie. Od lutego br. jest równocześnie przewodniczącym Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Pełni również funkcje członka Prezydium Sekcji Zawodowej Przewozów Regionalnych i członka Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Przewozów Regionalnych. Dał się poznać jako człowiek wierny ideałom "Solidarności", zawsze skłonny do pomocy drugiemu człowiekowi, stanowczy i obowiązkowy, rzetelnie i z poświęceniem sprawujący swoje funkcje, oddany animator sportu, cały czas czynny uczestnik wydarzeń sportowych.
Aktywność związkową skutecznie łączy z zamiłowaniem do sportu. Jest animatorem sportowych wydarzeń w komisji zakładowej Polregio S.A. Zakład Małopolski w Krakowie. Inicjatorem organizacji zakładowej drużyny piłkarskiej występującej w ostatnich dwudziestu latach z dużym powodzeniem na wielu turniejach ponadzakładowych. Propagatorem sportu wśród kolejarzy, organizator narciarskich wyjazdów do Białki Tatrzańskiej. Ze sportowym trybem życia łączy również organizowanie licznych wyjazdów turystycznych dla kolejarzy. Jest współorganizatorem turniejów piłki nożnej o puchar przewodniczącego RSK, który jest rozgrywany od 2000 r. w Barcicach (w 2021 r. odbył się 22 turniej) oraz halowych turniejów w piłce nożnej o puchar RSK (w 2021 r. odbył się 15 turniej w Krakowie). W ich organizacji wyróżnia się dużym zaangażowaniem i poświęceniem w przygotowanie i oprawę obiektów, na których rozgrywane są zawody.
Wśród wyróżnionych znaleźli się też:
 • Maryna Gąsienica –Daniel – najlepsza polska narciarka alpejska, olimpijka z Soczi 2014, Pjongczangu 2018 i Pekinu 2022.
 • Stanisław Leski– wieloletni promotor sportu, Przez wiele lat związany był z KS „Wisłoka” Dębica. Obecnie Prezes Zarządu Spółki Gas Trading Podkarpacie. W latach 1980 – 1992 był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym NSZZ Solidarność w TC Dębica.
 • Bartłomiej Tott – kierownik Kadry Paralekkoatletycznej na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio, fizjoterapeuta, trener.
 • Maria Sajdak– wioślarka, zawodniczka AZS AWF Kraków, brązowa medalistka olimpijska z Rio de Janeiro (2016), gdzie występowała pod panieńskim nazwiskiem Springwald, wicemistrzyni olimpijska z Tokio (2020).
 • Natalia i Aleksandra Kałuckie– siostry bliźniaczki, wspinaczki. Są jednymi z najlepszych na świecie. Natalia Kałucka w wieku 19 lat została w Moskwie 2021 roku sensacyjną mistrzynią świata we wspinaczce na czas. Aleksandra – w 2018 r. była mistrzynią świata juniorów W 2019 r. była czwarta w ME i piąta w MŚ. Po raz pierwszy stanęła też na podium w gronie seniorów, zajmując trzecie miejsce w Pucharze Świata w Chamonix.
 • Maja Wąsik – triathlonistka, 17- latka, która ma już pierwsze poważne sukcesy w tej dyscyplinie sportu. Podczas mistrzostw Europy juniorek w tureckiej Alanyi zajęła piąte miejsce. Żadna Polka przed nią nie zdołała osiągnąć w tej imprezie tak spektakularnego wyniku. W 2021 r. po raz trzeci z rzędu zdobyła mistrzostwo Polski w duathlonie, następnie zwyciężała w Pucharze Polski, wygrała gdyńskie MP w aquathlonie w swojej kategorii wiekowej, a w Turnieju Nadziei Olimpijskich w Białymstoku zajęła 2. lokatę, co dało jej kwalifikację na mistrzostwa Europy w Turcji.
 • Krystian Kapłon - zawodnik Amf Fotbal „Wisły” Kraków. Pochodzi z Białki Tatrzańskiej. Urodził się ze skróconą kością udową i przykurczem kolanowym. Czołowa postać reprezentacji Polski w amp futbolu, która osiągnęła duży sukces w mistrzostwach Europy, jakie odbywały się w Krakowie w 2021 r.
Odpowiedź Marszałka ws. programu Kolej+
Kilka dni przed końcem 2021 r. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK) skierowała pismo do Witolda Kozłowskiego marszałka Województwa Małopolskiego, domagając się informacji na temat dalszych losów małopolskich projektów zgłoszonych do Programu Kolej+.
Zaniepokojenie i zdziwienie RSK wzbudziła informacja pozyskana w połowie grudnia 2021 r. z PKP PLK S.A., o braku oświadczeń wnioskodawcy (województwa małopolskiego) na współfinansowanie zgłoszonych projektów (zgodnie z regulaminem programu). Tym bardziej, że zostały już poniesione koszty zawarcia umów na opracowanie studiów dla wszystkich zgłoszonych projektów.
Wsparciu władz samorządowych województwa małopolskiego za aktywny udział w rządowym Programie Kolej+ udzieliła kolejowa „Solidarność”. Związany jest on m.in. z pozyskaniem środków finansowych (nawet kilka miliardów zł) na realizację kluczowych projektów dla mieszkańców województwa.
24 listopada 2021 r. PKP PLK S.A. zakwalifikowała do II etapu Programu Kolej+ 47 projektów, w tym 5 zgłoszonych przez województwo małopolskie:
 • rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec.
 • rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło.
 • budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz.
 • budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice.
 • budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice.
RSK przypomniała, że wielokrotnie wspierała wszelkie inicjatywy służące rozwojowi kolei, opracowanie lepszej oferty przewozowej w postaci rozkładu jazdy, inwestowanie w nowoczesny tabor i zaplecze utrzymaniowo-naprawcze.
Kiedy wróci pociąg przez Nową Hutę?
W związku z licznymi interwencjami kierowanymi do Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK) ws. poprawy oferty przewozowej na linii kolejowej nr 95, pod koniec grudnia ub. r. RSK wystosowała pismo w tej sprawie do Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego. Do pisma dołączony została wykaz osób, które złożyły swoje podpisy, domagając się przywrócenia komunikacji kolejowej na tej trasie.
Interwencja RSK dotyczyła szczególnie braku połączenia kolejowego w godzinach porannych od strony Tarnowa przez stację Nowa Huta, Batowice do Krakowa Głównego, tak aby pracownicy mogli dojechać do pracy w rejon Nowej Huty na godzinę 7.00.
Poranny pociąg rozpoczynający bieg w Krakowie Głównym kursujący linią nr 95 w kierunku Tarnowa, spełnia swoją rolę dowozu pracowników w rejon stacji Nowa Huta przed godziną 7.00. RSK zwróciła uwagę, że zwiększenie oferty przewozowej na tej linii wielokrotnie było przedmiotem wystąpień i interpelacji mieszkańców osiedli, przez które linia ta przebiega, kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego i Spółki Koleje Małopolskie. Dostrzegają oni atrakcyjność połączenia koleją północnych dzielnic Krakowa, przede wszystkim poprzez skrócenie czasu przejazdu i lepsze skomunikowanie z centrum miasta. Chcą korzystać z kolei tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku mieszkańców Skawiny i południowych dzielnic Krakowa.
W odpowiedzi na swoje pismo, pod koniec stycznia br. RSK otrzymała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, w który informuje, że obecnie konstrukcja rozkładu jazdy na linii Kraków – Tarnów determinowana jest szeregiem czynników zewnętrznych, związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej. Szeroki zakres prac remontowych obejmuje zarówno linię kolejową nr 91 na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Podłęże, jak i trasę alternatywną w postaci ciągu linii nr 8 i 95 z Krakowa Głównego do Podłęża przez stacje Kraków Batowice i Kraków Nowa Huta. Obecnie w bliskim sąsiedztwie trasy przez Nową Hutę prowadzone są inwestycje Gminy Kraków oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy wiaduktów, które wymuszają okresowe zamknięcia torowe.
Szeroki zakres prac remontowych w węźle krakowskim skutkuje brakiem jakichkolwiek możliwości zapewnienia bezpośredniego dowozu do stacji Kraków Nowa Huta od strony Tarnowa na godzinę 7. W celu umożliwienia alternatywnego dojazdu, Operator Koleje Małopolskie sp. z o.o. zobowiązał drużyny konduktorskie pociągu nr 33404/5 relacji Kraków Główny – Tarnów kursującego przez stację Kraków Nowa Huta, do oczekiwania w Krakowie Głównym na przyjazd pociągu nr 33456 z Tarnowa. Tym samym pracownicy dojeżdżający od strony Tarnowa do zakładów pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie stacji Kraków Nowa Huta mają możliwość sprawnego dojazdu z przesiadką w Krakowie Głównym.
Województwo Małopolskie monitorowało również frekwencję w pociągu nr 33134/5 „Lach” relacji Nowy Sącz – Kraków Główny, w rocznym rozkładzie jazdy 2020/2021, kiedy kursował on planowo przez Nową Hutę realizując dowozy na godzinę 7. Zapełnienie było wówczas znacznie niższe niż obecnie kiedy kursuje linią nr 91 z obsługą stacji Kraków Bieżanów i Kraków Płaszów oraz przystanku Kraków Zabłocie. Podważa to zasadność trasowania tego pociągu na stałe linią nr 95. W związku z powyższym po zakończeniu prac w węźle krakowskim (co nastąpi za około 2 lata), Województwo Małopolskie będzie analizowało zapewnienie dowozów do Nowej Huty w inny sposób, np. poprzez uruchomienie wahadła Podłęże – Kraków Nowa Huta – Kraków Główny skomunikowanego z połączeniami od Tarnowa.
B.O.
Nowy przewodniczący małopolskiej RSK
26. stycznia 2022 r. w Krakowie odbyła się posiedzenie III Sesji XIV Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim (RSK). W jej trakcie dokonano wyboru nowego przewodniczącego RSK. Został nim Ireneusz Dynowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący sekcji. Wybory odbyły się na skutek rezygnacji z funkcji, dotychczasowego przewodniczącego RSK Henryka Sikory, który 17 listopada ub. r. został wybrany przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Ireneusz Dynowski urodził się 23.03.1959 r. Zatrudniony w PKP od 1.12.1977 r., kiedy to podjął pracę w Stacji Rejonowej Tarnów. Obecnie pracuje w Polregio S.A. Zakład Małopolski w Krakowie. Do NSZZ „Solidarność” wstąpił w 1989 r. Obecnie pełni trzecią kadencję (od 2010 r.) przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polregio S.A. Zakład Południowy w Krakowie. Pełni również funkcje członka Prezydium Sekcji Zawodowej Przewozów Regionalnych i członka Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Przewozów Regionalnych.
Zanim doszło do wyborów. Dotychczasowy przewodniczący RSK Henryk Sikora przedstawił zebranym delegatom sprawozdanie z prac sekcji za okres od 21 czerwca 2021 r. do 26 stycznia 2022 r. Pomimo wydawałoby się krótkiego czasu, dokonania sekcji w tym okresie były znaczące. Oprócz bieżącej działalności, uczestnictwa w akcjach prowadzonych przez „Solidarność” jak np. „Emerytura za staż” udało się przeprowadzić kilka wydarzeń i to w czasie panującej pandemii, która utrudniała ich organizację. Były nimi m.in. 22 Turniej Piłki Nożnej w Barcicach i Loteria Charytatywna na rzecz najbardziej potrzebujących pomocy kolejarzy, 40. rocznica powstania RSK połączona ze Świętem Kolejarza i 15 Halowy Turniej Piłki Nożnej w Krakowie. Wydarzenia te zostały uwiecznione w postaci filmów, wyświetlonych delegatom podczas zebrania. Omówił również obecną sytuację w spółkach kolejowych oraz implikacje dla kolei związane z brakiem środków z Krajowego Planu Odbudowy.
Gościem zebrania był Adam Lach przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, który przedstawił najważniejsze sprawy, którymi obecnie zajmuje się związek. Odpowiadał również na pytania delegatów, które dotyczyły m.in. odpisu składek związkowych w rozliczeniach podatkowych oraz dalszych działań związku ws. „emerytury za staż”.
Na zakończenie obrad przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski w imieniu zebranych, podziękował Henrykowi Sikorze za dotychczasową pracę na rzecz „Solidarności” i ich członków, wręczając mu bukiet kwiatów. Wzajemnie życzono sobie powodzenia w dalszej działalności obydwu sekcji.

B.O.
Noworoczna Rada RSK
Rozpoczęcie Nowego Roku to dobry czas do wszelkich podsumowań, związanych z wydarzeniami i dokonaniami z poprzedniego roku. Taki też charakter miało posiedzenie Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2022 r.
Pomimo panującej IV fali pandemii Covid 19 kolejowa „Solidarność” niezmiennie wykonuje swoje obowiązki i zadania. Radę rozpoczęła Informacja dotycząca kolei w regionie. Przewodniczący poinformował o aktualnej sytuacji rządowego programu „Kolej Plus”. Przypomniał o stanowisku RSK ws. projektów zgłoszonych do tego programu z województwa małopolskiego, które zostało skierowane do Ministra Infrastruktury.
Program ten – kontynuował - skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Inwestycje w ramach programu finansowane są z budżetu państwa, lecz samorząd do każdego wnioskowanego przez siebie projektu musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości 15% jego kosztów. Na chwilę obecną informacje z Sejmiku naszego województwa nie napawają optymizmem. Brak jest środków finansowych na współfinansowanie realizacji pięciu zgłoszonych wniosków przez samorząd województwa małopolskiego.
Z omawianych przez członków Rady spraw w poszczególnych spółkach, można było się dowiedzieć , że w PKP Cargo w dalszym ciągu jest brak pełnego składu Zarządu i nie ma z kim rozmawiać o podwyżkach dla pracowników. W PKP Intercity w dniu 21 grudnia 2021r. zostało popisane porozumienie kończące spór zbiorowy, wszczęty 9 grudnia 2021 r. W jego wyniku od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały podwyżki wynagrodzeń wg. ZUZP dla pracowników w wysokości 400 zł średnio na jednego pracownika. W PKP Telkol sytuacja w spółce pozostaje bez zmian. W dalszym ciągi brak jest ostatecznego porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A. a PKP S.A. ws. przejęcia spółki PKP Telkol a co za tym idzie pracowników i ich zadań.
W Polregio S.A. w 20. rocznicę powstania spółki zaproponowana została nagroda, której wysokość nie została przyjęta przez związki zawodowe. W wyniku czego został podpisany protokół rozbieżności.
Następnym punktem obrad było przyjęcie uchwał dotyczących rozliczenia organizowanych przez RSK wydarzeń jakimi była 40 rocznica powstania RSK (połączona ze Świętem Kolejarza w dniu 24.11.2021 r.) oraz jubileuszowego 15 Halowego Turnieju piłki Nożnej (3 grudnia 2021 r.).
W trakcie trwania Rady Henryk Sikora dotychczasowy przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” złożył na piśmie rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady RSK, motywując to objęciem funkcji przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” i wynikającej z niej obowiązki, które nie są do pogodzenia z uwagi na ilość spraw, którymi będzie zmuszony się zająć.
Do czasu Zebrania Delegatów RSK, podczas którego ma zostać wybrany nowy przewodniczący Rada powierzyła pełnienie obowiązków Ireneuszowi Dynowskiemu z Polregio S.A. w Krakowie.
Jednym z punktów obrad była ankieta dotycząca wyboru najważniejszego wydarzenia roku 2021, widzianego oczami członków Rady. Największą ilość głosów otrzymało wydarzenie 40. rocznicy powstania Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz uroczystości Święta Kolejarza.
Uwagę poświęcono też biuletynowi informacyjnego sekcji, którym jest „Kolejarz Małopolski”. Postanowiono utworzyć harmonogram jego dofinasowania na rok 2022 tak aby nieprzerwanie można było dostarczać potrzebne informacje członkom „Solidarności”. Doceniając wkład organizacji zakładowych naszego związku, Przewodniczący RSK podziękował pięciu organizacjom związkowym za sponsorowanie biuletynu „Kolejarz Małopolski”, wręczając ich przewodniczącym upominki.
Podziękowania za służbę w poczcie sztandarowym wystawianym przez RSK otrzymali również kolejarze, na których zawsze można liczyć. H. Sikora poinformował Radę, że pomimo trwającej pandemii poczet sztandarowy w roku 2021 uczestniczył w 13 wydarzeniach (w tym 3 pogrzeby).
Ostatnim punktem posiedzenia było spotkanie opłatkowo – noworoczne podczas, którego Henryk Sikora oraz Ireneusz Dynowski p.o. Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” złożyli członkom Rady życzenia świąteczne i na Nowy Rok. Życzono sobie przede wszystkim dużo zdrowia, samych sukcesów w pracy związkowej i powrotu do normalności, do czasów sprzed pandemii.

B.O.
2023. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przy Regionie Małopolskim
© Wszelkie prawa zastrzeżone


NSZZ Solidarność
Wróć do spisu treści